Packages: 13
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester

Utlekkingstester / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1

Kolonnetest uten analyser

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Lab: ALS CZ

1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg