Packages: 72
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard TPH (florisilrens) I tørt materiale/jord [S-NPS-TPH]

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard m/ Alifater i tørt materiale/jord, iht TA 2553/2009 [S-NPS-ALIF]

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack premium: BTEX og TPH (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff

Petrol pack premium: BTEX og alifater (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
Korngradering *
TOC (totalt organisk karbon) 0.10 %
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0020 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.50 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Deponi - 1 årlig program (Metaller, mineralolje, PAH 16, PCB 7) - i sediment

Analyseinfo

Pris: 3.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 1.0 µg/kg tørrstoff
PBDE-154 1.0 µg/kg tørrstoff
PBDE-203 10 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 50 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 50 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 5.0 µg/kg tørrstoff
Bisfenol A 0.10 mg/kg tørrstoff
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 0.10 mg/kg tørrstoff
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 0.10 mg/kg tørrstoff
Triklornaftalen 0.050 mg/kg tørrstoff
Tetraklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Pentaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Heksaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Heptaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Oktaklornaftalen 0.025 mg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg tørrstoff
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg tørrstoff
4-n-Nonylfenol 0.0010 mg/kg tørrstoff
4-t-Oktylfenol 0.0010 mg/kg tørrstoff
OP1EO 0.010 mg/kg tørrstoff
OP2EO 0.010 mg/kg tørrstoff
OP3EO 0.010 mg/kg tørrstoff
NP1EO 0.10 mg/kg tørrstoff
NP2EO 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDD 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDD 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 3.0 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzodioksin 10 ng/kg tørrstoff
2,3,7,8-TetraCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8-PentaCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
2,3,4,7,8-PentaCDF 1.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 2.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 3.0 ng/kg tørrstoff
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 3.0 ng/kg tørrstoff
Oktaklordibenzofuran 10 ng/kg tørrstoff
Fenol 0.10 mg/kg tørrstoff
o-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
m-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
p-kresol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.10 mg/kg tørrstoff
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.050 mg/kg tørrstoff
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.050 mg/kg tørrstoff
Di-isononylftalat (DINP) 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.050 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.050 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.050 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.050 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.050 mg/kg tørrstoff

Deponi - 5 årlig tilleggspakke program - i sediment

Analyseinfo

Pris: 26.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1 kg
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.040 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Styren 0.04 mg/kg tørrstoff
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.20 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.40 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1.0 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.03 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.05 mg/kg tørrstoff
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4+2,5-diklorfenol 0.04 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.02 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
a-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
b-HCH 0.01 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Dieldrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Endrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Isodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Telodrin 0.01 mg/kg tørrstoff
Heptaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
cis-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
trans-Heptaklorepoksid 0.01 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.03 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.003 mg/kg tørrstoff
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.03 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
cis-1,2-Dikloreten 0.003 mg/kg tørrstoff
trans-1,2-Dikloreten 0.003 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
vinylklorid 0.01 mg/kg tørrstoff

Envipack (Metaller, mineralolje, PAH-16, PCB-7, klorerte pesticider, BTEX, klorbensener, klorfenoler)

Analyseinfo

Pris: 4.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 150 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 3 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 0.007 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.04 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.04 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX 0.1 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 35 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 70 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater > C12-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater >C5-C35 20 mg/kg tørrstoff

Normpakke basic THC+alifater i tørt materiale/jord [S-NPB-THC-ALIF]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff

Soil-pack 2 THC (THC, PAH og tungmetaller(8))

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 70 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0,1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1,0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0,4 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0,001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0,001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0,01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0,01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0,01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0,01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0,01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0,01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0,01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0,01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0,01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0,01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0,01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0,01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0,01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0,01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0,01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0,01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0,01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0,01 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0,01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2,5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7,0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 35 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg tørrstoff
Sum >C10-C40 70 mg/kg tørrstoff

Normpakke basic m/THC i tørt materiale/jord [S-NPB-THC]

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.04 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.04 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX 0.1 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5 mg/kg tørrstoff
alifater >C12-C35 10 mg/kg tørrstoff

Normpakke basic m/alifater i tørt materiale/jord [S-NPB-ALIF]

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum xylener 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff
Sum >C5-C35 mg/kg tørrstoff
C17/pristan
C18/fytan

Petrol pack basic: BTEX og THC [OJ-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 0.1 %
Kornstørrelse >63 µm 0.1 %
Kornstørrelse <2 µm 0.1 %
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 % tørrstoff
Naftalen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaftylen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaften 10 µg/kg tørrstoff
Fluoren 10 µg/kg tørrstoff
Fenantren 10 µg/kg tørrstoff
Antracen 4 µg/kg tørrstoff
Fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Pyren 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Krysen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 10 µg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 10 µg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 µg/kg tørrstoff
PCB 28 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 52 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 101 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 118 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 138 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 153 0.5 µg/kg tørrstoff
PCB 180 0.5 µg/kg tørrstoff
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 3 mg/kg tørrstoff
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg tørrstoff

Sedimentpakke basis (Metaller, PAH-16, PCB-7, TOC, kornstørrelse, organotinn)

Analyseinfo

Pris: 5.570 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 150 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Lab: ALS Luleå
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff

Soil-pack 1 THC (THC og PAH)

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum xylener 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater > C12-C35 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater >C5-C35 mg/kg tørrstoff
C17/pristan
C18/fytan

Petrol pack basic: BTEX og alifater [OJ-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 mg/kg tørrstoff

Soil-pack 1 THC + Alifater (THC, alifater og PAH)

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 mg/kg tørrstoff
As, arsen mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium mg/kg tørrstoff
Cr, krom mg/kg tørrstoff
Cu, kobber mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv mg/kg tørrstoff
Pb, bly mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel mg/kg tørrstoff
Zn, sink mg/kg tørrstoff

Soil-pack 2 THC + Alifater (THC, alifater, PAH og tungmetaller(8))

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.04 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.04 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.04 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX 0.1 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum >C5-C35 25 mg/kg tørrstoff
Sum >C12-C35 35 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater >C5-C35 20 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater > C12-C35 10 mg/kg tørrstoff
C17/pristan
C18/fytan

Petrol pack basic: BTEX og THC+Alifater [OJ-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: THC: GC/FID, Alifater + BTEX: GC/MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 mg/kg tørrstoff

Soil-pack 1 Alifater (Alifater og PAH)

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.080 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.035 mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 mg/kg tørrstoff
As, arsen mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium mg/kg tørrstoff
Cr, krom mg/kg tørrstoff
Cu, kobber mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv mg/kg tørrstoff
Pb, bly mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel mg/kg tørrstoff
Zn, sink mg/kg tørrstoff

Soil-pack 2 Alifater (Alifater, PAH og tungmetaller(8))

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold % vekt
TOC (totalt organisk karbon) 0.01 % tørrstoff
Naftalen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaftylen 10 µg/kg tørrstoff
Acenaften 10 µg/kg tørrstoff
Fluoren 10 µg/kg tørrstoff
Fenantren 10 µg/kg tørrstoff
Antracen 10 µg/kg tørrstoff
Fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Pyren 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Krysen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 10 µg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 10 µg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 10 µg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 10 µg/kg tørrstoff
PCB 28 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.001 mg/kg tørrstoff
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.10 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Monobutyltinnkation (MBT) 1 µg/kg tørrstoff
Dibutyltinnkation (DBT) 1 µg/kg tørrstoff
Tributyltinnkation (TBT) 1 µg/kg tørrstoff

Sedimentpakke basic uten kornfordeling, for sedimentfeller

Analyseinfo

Pris: 5.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 35 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 25 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 70 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard THC i tørt materiale/jord [S-NPS-THC]

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.02 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) 19.5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C35 (sum) 7.5 mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack premium: BTEX og THC (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 1 mg/100g TS
Mg, magnesium 1 mg/100g TS
P, fosfor 1.5 mg/100g TS
K, kalium 1.5 mg/100g TS
Na, natrium 1.5 mg/100g TS
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0.016 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.03 mg/l
pH 1
Glødetap, LOI (550°C) 0.1 % tørrstoff
Ledningsevne (konduktivitet) 1 mS/m
Fuktighet 0.1 %
Gløderest 0.1 % tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Næringsstoffer i gjødsel

Analyseinfo

Pris: 1.870 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1400 g
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: NH4 og NO3: KCl brukes som ekstraksjonsmiddel
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg
Salmonella 2 /25g
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN/g TS

Hygieneparametere i gjødsel

Analyseinfo

Pris: 1.870 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Kombinasjonspakke
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS NO