Packages: 170
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob DIPSLIDE 35 grader per slide

Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100 / film

Aerobe mikroorganismer i hygieneprøver

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR 3M 01/01-09/89
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0.25 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490 000 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet 0,27 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe sporer

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe sporer

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10-49 000 CFU/g

E.coli i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/13-02-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,38 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) /1g

E.coli absence /1g

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på ISO/TS 16649-3:2005
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 10-49 000 CFU/g

Bacillus cereus i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 071401, TEMPO, MPN-metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet 0,43 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterotoksiner fra Bacillus cereus

Enterotoksiner fra Bacillus cereus

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Campylobacter 1 påvist/ikke påvist

Campylobacter, kvalitativ i varmebehandlet næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10727-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Grense for påvist er 1 CFU / 25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 10 CFU/g

Clostridium perfringens i faste næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 95
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfittreduserende clostrider 1 10 CFU/g

Sulfittreduserende clostrider i sjømat og kjøttprodukter

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 56 (2015)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,46 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Metoden er akkreditert for sjømat og kjøttprodukter
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 10-49 000 CFU/g

Enterobacteriaceae i næringsmidler TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/21-12/06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,39 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enterokokker i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 68
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier aerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, aerobt

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Oslo

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier anaerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, anaerobt

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Oslo

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Hydrogensulfidproduserende bakterier i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 345 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL184
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall

Kimtall [Kimtall] i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se
aerobe mikroorganismer
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kimtall i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på NMKL 96
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme mikroorganismer 1 10-49 000 CFU/g

Koliforme mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/17-12-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,45
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier

Koliforme bakterier i hygieneprøver

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0.40 log10
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær, sum 1 100-490 000 CFU/g

Mugg og gjær i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 041001
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,48 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg 1 100 CFU/g
Gjær 1 100 CFU/g
Mugg 2 10 CFU/ml
Gjær 2 10 CFU/ml

Mugg og gjær i næringsmidler, skålmetode

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 98
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet; Mugg: log10 0,44, Gjær: log10 0,48.
Lab: ALS Oslo

1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Måleusikkerheten er liten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr også kvantitativ analyse, ta kontakt
Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melkesyrebakterier 1 100-490.000 CFU/g

Melkesyrebakterier i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode iht. standard NF ISO 15214
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pseudomonas spp CFU/g

Pseudomonas spp i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 475 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 13720
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Metoden er akkreditert for kjøtt
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR UNI 03/06-12/07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella på svaber

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: AFNOR UNI 03/06-12/07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio parahemolyticus påvist/ikke påvist

Vibrio Parahaemolyticus

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio cholerae påvist/ikke påvist

Vibrio Cholerae

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus - enterotoksin A-E pos/neg /25g

Staphylococcus - enterotoksin A-E

Analyseinfo

Pris: 3.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus 1 10-49 000 CFU/g

Staphylococcus aureus i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/28-04/10
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Yersinia enterocolitica

Analyseinfo

Pris: 785 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 10 CFU/g

Listeria monocytogenes, kvantitativ, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR UNI 03/05-09/06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,44 log10
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cronbacter Sakazakii 10 /25g

Cronbacter Sakazakii

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Metode: ISO/TS 22964:2006(E)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Akkreditert i matriksen "Infant milk formulations". Andre matrikser vil analyseres etter samme metode, dog uakkreditert
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens Påvist/Ikke påvist /1g

Clostridium Perfringens (påvist/ikke påvist i 1g)

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ESGMM565
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koagulasepositive stafylokokker Påvist/ikke påvist

Koagulasepositive stafylokokker, absence 1/g

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ESGMM562
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hepatitt A Påvist/Ikke påvist /25g

Hepatitt A Kvalitativ i mat

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: >100g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Real-time PCR, ISO/TS 15216-2:2019
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme mikroorganismer /1g

Koliforme mikroorganismer absence

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 4831
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
STEC E.Coli

Shiga toksin produserende E.Coli (STEC)

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO/TS 13136:2012
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enteroagregativ E. coli (aaiC gener) /25g
Enteroagregativ E. coli (aggR gener) /25g

Enteroagregativ E.coli (EAEC)

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Intern metode, MEB 253.02
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 10 CFU/ml

Clostridium perfringens i flytende næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 95
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus emetisk toksin

Bacillus cereus emetisk toksin

Analyseinfo

Pris: 2.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GLISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe mikroorganismer på blodskål

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe mikroorganismer på blodskål

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 10 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i faste næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR 3M 01/01-09/89
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Måleusikkerhet 0,17 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 1 CFU/ml

Aerobe mikroorganismer i flytende næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR 3M 01/01-09/89
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Måleusikkerhet 0,17 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 1 CFU/ml

Termotolerante koliforme bakterier i flytende næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 125 (2005)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet 0,11 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1-100 / film

E.coli i hygieneprøver, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,39 log10
Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 CFU/svaber

Enterobacteracea i hygieneprøver, petrisvaber

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR sertifikat 3M 01/06-09/97
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for mikrobiologisk prøvetaking av overflater med svaber:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll 5 stk samleprøve

Analyseinfo

Pris: 870 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber/Klut
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Måleusikkerheten er liten

Komponent: Rapporteringsgrense:

Artsbestemmelse mikrobiologisk Malditof

Analyseinfo

Pris: Pris etter avtale
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDITOF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er per art
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koagulasepositive stafylokokker 1 CFU/g

Staphylococcus absence

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær 20 CFU/g

Gjær, osmofil, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 365 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDITOF
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli O157:H7

E.coli O157:H7 Screening

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO/TS 13136:2012
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Norovirus pos./neg. /25g

Norovirus - kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 4.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: >100g
Metode: Real-Time PCR, ISO/TS 15216-2: 2017-03
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium botulinum /25g

Clostridium botulinum

Analyseinfo

Pris: 2.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Metode: Real Time PCR iht ISO/TS 17919
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:

Covid-19: SARS-Co-V-2 på overflate av næringsmiddel med PCR

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Produkt blir svabret ved lab: 2 x 15 cm.
Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i næringsmidler, samleprøve

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR UNI 03/06-12/07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheten er liten
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 10 CFU/g

Termotolerante koliforme bakterier i faste næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 125 (2005)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet 0,11 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 10 CFU/g

Koliforme bakterier i faste næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 155 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Måleusikkerhet 0.15 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 1 CFU/ml

Koliforme bakterier i flytende næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Måleusikkerhet 0.15 log10
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10 CFU/g

E.coli i faste næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,14 log10
Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 1 CFU/ml

E.coli i flytende næringsmidler, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet 0,14 log10
Se instruks for prøvetaking av overflater med petrifilm:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Campylobacter 1 påvist/ikke påvist

Campylobacter, kvalitativ i rått næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10727-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Grense for påvist er 1 CFU / 25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae /100g

Enterobacteriaceae /100g

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21528:2017
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Carlisle
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio spp påvist/ikke påvist /25g

Bestemmelse av Vibrio spp

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll 4 stk samleprøve

Analyseinfo

Pris: 785 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber/Klut
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Måleusikkerheten er liten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll 3 stk samleprøve

Analyseinfo

Pris: 695 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber/Klut
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Måleusikkerheten er liten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 1 påvist/ikke påvist

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll 2 stk samleprøve

Analyseinfo

Pris: 605 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber/Klut
Metode: AFNOR UNI 03/04-04/05
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Måleusikkerheten er liten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer

Sporetest for autoklav

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern kvalitativ metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus CFU/svaber

Staphylococcus aureus på svaber (hygieneprøver)

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/09-04/03A
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - svaber:
INSTRUKS
Se instruks for Listeria Monocytogenes og Salmonella hygienekontroll - klut:
INSTRUKS
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Yersinia enterocolitica /25g

Yersinia enterocolitica - påvisning

Analyseinfo

Pris: 785 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Shigella spp. /25g

Shigella spp. - detection

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: CSN EN ISO 21567
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Gi beskjed ved innsending av prøver for forberedelse av medier
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
E.coli /svaber

Påvisning av E.coli O157:H7 på svaber

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: ISO/TS 13136:2012
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob plate count ved 30°C 1 CFU/skål

Aerobe mikroorganismer etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Petri skål
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 CFU/skål

Koliforme bakterier etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Petri skål
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes Påvist/ikke påvist /prøvetakingsenhet

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll, PCR

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/03-01/17)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 2,70 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes Påvist/ikke påvist /25g

Listeria monocytogenes, kvalitativ, i næringsmidler, PCR

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/03-01/17)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 2,70 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Salmonella på prøver fra produksjonsmiljø, kvalitativ, PCR

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/01-03/15)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU): 4,05 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Salmonella i næringsmidler og fôr, kvalitativ, PCR

Analyseinfo

Pris: 700 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/01-03/15)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU): 4,05 %
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes Påvist/ikke påvist /prøvetakingsenhet

Listeria monocytogenes, kvalitativ, 3 stk. samleprøver fra produksjonsmiljø, PCR

Analyseinfo

Pris: 930 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: Svaber
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/03-01/17)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes Påvist/ikke påvist /prøvetakingsenhet

Listeria monocytogenes, kvalitativ, 4 stk. samleprøver fra produksjonsmiljø, PCR

Analyseinfo

Pris: 1.045 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: Svaber
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/03-01/17)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes Påvist/ikke påvist /prøvetakingsenhet

Listeria monocytogenes, kvalitativ, 5 stk. samleprøver fra produksjonsmiljø, PCR

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: Svaber
Metode: PCR iht. AFNOR (EGS 38/03-01/17)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Stafylokokk enterotoksin 1 Påvist/Ikke påvist ng/g

Stafylokokker enterotoksin A, B, C, D, E

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: UNI EN ISO 19020:2017 ELISA
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
1 Grense for påvisning (LOD): 0.05 ng/g