Packages: 6
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0.0001 %

Fettbestemmelse i biota

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Gravimetrisk, EPA 1613
Anmerkninger: Ekstraksjon og tørking ved +/- 102 grader
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH

pH i biota

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ISO 2917
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 2 %

Tørrstoff (frysetørking) i biota

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå