Packages: 2
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Industri

Industri / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Jod-tall

Jod-tall

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Industri
Anmerkninger: Lab: ALS CZ