Packages: 6
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp

Mugg og hussopp / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Antall mikroorgansimer pr cm^2
Total sopptall
Aspergillus- - og Penicilliumarter

DNA fra mikroorganimer i støv [A-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Prøven tas når det er tegn til fuktskade på bygning. Ved å analysere med realtime PCR finner man DNA fra mugg og bakterier.
Se instruks for prøvetaking for DNA-analyse av mikroorganismer i støv:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp med DNA-teknikk [A-3d]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Dette passer til deg som vil få bekreftet at det er en forekomst av ekte hussopp, Serpula lacrymans. DNA-analysen er den sikreste metoden for å kontrollere forekomsten.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp på matrialprøve [A-3c]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette passer til deg som mistenker at et bygg er angrepet av hussopp. Analysen skjer med mikroskopi.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiell skadekontroll på ALS prøvetakningsteip [A-3i]

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS prøvetakingstape muliggjør enkel prøvetaking på materialoverflater. Gjennom kombinasjon av rett adhesiv med en klar film kan vi seg hvilke muggsopper som forekommer.De visuelt identifiserbare artene angis på analyserapporten. OBS! Kun ALS prøvetakingstape kan benyttes til denne analysen.
OBS! ALS prøvetakingstape inneholder 4 stk taperemser. Hver enkelt taperemse er en individuell prøve så vennligst sikre at din bestilling motsvarer det antall prøver du har tenkt å sende inn. Dersom du f.eks tenker å ta muggprøver fra to steder i sitt hjem, må du bestille to separate analyser.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiologisk skadekontroll på materialprøve [A-3H]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Plast
Metode: Mikroskopi
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette henvender seg til deg som vil undersøke utbredelsen av en muggskade. Analysen skjer med mikroskopi og resulterer in en bedømmelse av muggvekstens omfang. Måling av organismenes energinivå samt beskrivelse av de artene vi kan identifisere okulært inkluderes.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillegg Langsomt voksende mikroorganismer [A-3b-ADD]

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Utvidet dyrkningstid for A-3b + 14 dager inkubering
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm