Packages: 821
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi, Elementer, Toksisitetstest, Prøvepreparering, Pesticider, Siktanalyser, , Drikkevann, Fremmedstoffer, Kombinasjonspakker, Øvrige analyser, Næringsmiddelanalyser, Isotopes, Organiske analyser, Partikler/asbest, Industri, Øvrig

Mikrobiologi / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml

Mikrobiologi standard i drikkevann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,15 log10
2 Måleusikkerhet 0,12 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 1 1-200 MPN/100 ml

Mikrobiologi standard i annet vann (kimtall, koliforme og E.coli)

Analyseinfo

Pris: 390 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme og E.Coli 0,25 log10
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1 CFU/100ml
E. coli (Escherichia coli) 3 1 CFU/100ml
Intestinale enterokokker 4 1 CFU/100ml
Clostridium perfringens 5 1 CFU/100ml

Mikrobiologi utvidet i drikkevann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-1, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,15 log10
2 Måleusikkerhet 0,12 log10
3 Måleusikkerhet 0,21 log10
4 Måleusikkerhet 0,20 log10
5 Måleusikkerhet 0,35 log10
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 2 1-200 MPN/100 ml
E. coli (Escherichia coli) 2 1-200 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 1 CFU/ml
Clostridium perfringens 3 1 CFU/ml

Mikrobiologi utvidet i annet vann (Kimtall, koliforme, E.coli, intestinale, clostridium)

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Kimtall:ISO 6222, Koliforme og E.Coli, ISO 9308-2, Intestinale ISO 7899-2, Clostridium ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Måleusikkerhet: Kimtall 0,15 log10; Koliforme og E.Coli 0,25 log10, Clostridium 0,35 log10, Intestinale 0,40 log10
Lab: ALS Oslo

1 Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 12 timer etter prøvetaking
2 Måleområde
3 Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 1 1 CFU/100ml

Clostridium perfringens i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 14189
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 18 timer etter prøveuttak.
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,35 log10
Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann

Elementer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.0002 mg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
B, bor 0.01 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Fe, jern 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.001 mg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l

Metaller i rent vann, iht. Drikkevannsforskriften (14 elementer inkl. Hg) [V-2 Drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (11 elementer ekskl. Hg) [V-2 bas]

Analyseinfo

Pris: 830 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l

Tungmetaller i rent vann, Grunnpakke (12 elementer inkl. Hg) [V-2 bas + Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsen 1 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 2 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Fe, jern 0.0004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Na, natrium 0.002 mg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
P, fosfor 1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l

Metaller i rent vann, Hovedpakke (22 elementer) [V-2]

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av klorid, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
2 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 µg/l
Ba, barium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 1 0.05 µg/l
Co, kobolt 0.05 µg/l
Cr, krom 0.1 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Fe, jern 0.004 mg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 0.4 mg/l
Mg, magnesium 0.09 mg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Mo, molybden 0.1 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.5 µg/l
P, fosfor 40 µg/l
Pb, bly 0.3 µg/l
Si, silisium 0.03 mg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 2 µg/l

Metaller i saltvann, Hovedpakke (20 elementer) [V-5]

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet

Toksisitetstest / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet krepsdyr - (Daphnia magna) 1 TU (Toksiske enheter)

Daphnia Magna Akutt toksisitet

Analyseinfo

Pris: 3.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 6341
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet - (Selenastrum capricornutum/scenedesmus subspicatus) 1 TU (Toksiske enheter)

Scenedesmus subspicatus (Selena cap) Akutt toksisitet alge

Analyseinfo

Pris: 4.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 8692
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet screening (microtox) 1 TU (Toksiske enheter)

Mikrotoks (Vibrio fischeri)

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: ISO 11348-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mutagenitetstest - AMES

Mutagenitetstest AMES

Analyseinfo

Pris: 13.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml mørkt glass
Metode: Basert på OECD Guideline 471/1997
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Prøvepreparering / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dekantering

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Dekantering av vannprøve for analyse av partikkelfritt vann.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Filtrering - 0.45 µm

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fortynning

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av vannprøver (inneholdende f.eks olje, sediment)

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:

Sentrifugering

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei

Pesticider / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetamiprid 0.05 µg/l
Alaklor 0.05 µg/l
Aldicarb 0.05 µg/l
Aldicarb sulfone 0.05 µg/l
Atrazine 0.05 µg/l
Azinphos-ethyl 0.05 µg/l
Azinphos-methyl 0.05 µg/l
Azoxystrobin 0.05 µg/l
Benalaxyl 0.05 µg/l
Bitertanol 0.05 µg/l
Boscalid 0.05 µg/l
Cadusafos 0.05 µg/l
Carbendazim 0.05 µg/l
Carbofuran 0.05 µg/l
Carbofuran 3-OH 0.05 µg/l
Klorfenvinfos 0.05 µg/l
Kloridazon 0.05 µg/l
Chlorotoluron 0.05 µg/l
Clothianidin 0.05 µg/l
Irgarol 0.05 µg/l
Cymoxanil 0.05 µg/l
Cyprazine 0.05 µg/l
Cyproconazole 0.05 µg/l
Cyprodinil 0.05 µg/l
Desmetryn 0.05 µg/l
Diazinon 0.05 µg/l
Dichlorvos 0.05 µg/l
Dicrotophos 0.05 µg/l
Dimethoate 0.05 µg/l
Dimethomorph 0.05 µg/l
Diuron 0.05 µg/l
Ethofumesate 0.05 µg/l
Ethoprophos 0.05 µg/l
Fenarimol 0.05 µg/l
Fenhexamid 0.05 µg/l
Fenpropimorph 0.05 µg/l
Fensulfothion 0.05 µg/l
Fenuron 0.05 µg/l
Fluazifop-P-butyl 0.05 µg/l
Flusilazole 0.05 µg/l
Haloxyfop 0.05 µg/l
Hexaconazole 0.05 µg/l
Imazalil 0.05 µg/l
Imidacloprid 0.05 µg/l
Isoproturon 0.05 µg/l
Kresoxim-methyl 0.05 µg/l
Lenacil 0.05 µg/l
Linuron 0.05 µg/l
Malathion 0.05 µg/l
Metamitron 0.05 µg/l
Metazochlor 0.05 µg/l
Methabenzthiazuron 0.05 µg/l
Methidathion 0.05 µg/l
Methomyl 0.05 µg/l
Metoxuron 0.05 µg/l
Metribuzin 0.05 µg/l
Monocrotophos 0.05 µg/l
Monolinuron 0.05 µg/l
Monuron 0.05 µg/l
Napropamide 0.05 µg/l
Nuarimol 0.05 µg/l
Oxamyl 0.05 µg/l
Paclobutrazol 0.05 µg/l
Penconazole 0.05 µg/l
Phosphamidon 0.05 µg/l
Pirimicarb 0.05 µg/l
Prochloraz 0.05 µg/l
Profenophos 0.05 µg/l
Prometryn 0.05 µg/l
Propachlor 0.05 µg/l
Propham 0.05 µg/l
Propoxur 0.05 µg/l
Propyzamide 0.05 µg/l
Prosulfocarb 0.05 µg/l
Propiconazole 0.05 µg/l
Pyrimethanil 0.05 µg/l
Simazine 0.05 µg/l
Terbuthylazine 0.05 µg/l
Tebuconazole 0.05 µg/l
Terbutryn 0.05 µg/l
Thiamethoxam 0.05 µg/l
Triadimefon 0.05 µg/l
Triadimenol 0.05 µg/l
Triazophos 0.05 µg/l
Triflusulfuron-methyl 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.05 µg/l
Aldicarb sulfoxide 0.05 µg/l

Pesticider med LCMS (etter derivatisering)

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Atrazine 0.01 µg/l
Atrazine-desethyl 0.01 µg/l
Klorfenvinfos 0.01 µg/l
Linuron 0.02 µg/l
Metalaxyl 0.01 µg/l
Propachlor 0.01 µg/l
Propiconazole 0.01 µg/l
Simazine 0.01 µg/l
Terbuthylazine 0.01 µg/l
Metribuzin 0.03 µg/l
Metsulfuron-methyl 0.01 µg/l
Tifensulfuron-metyl 0.01 µg/l

Pesticider - LCMS (screening II) (OV-3Y)

Analyseinfo

Pris: 2.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azinphos-methyl 0.1 µg/l
Bromophos-ethyl 0.05 µg/l
Kaptan 0.05 µg/l
Carbophenothion 0.05 µg/l
Klorfenvinfos 0.05 µg/l
Klorpyrifos 0.05 µg/l
Chlorpyrifos-methyl 0.05 µg/l
Demeton-S-methyl 0.1 µg/l
Diazinon 0.1 µg/l
Dichlorvos 0.05 µg/l
Dimethoate 0.05 µg/l
Ethion 0.05 µg/l
Fenitrothion 0.05 µg/l
Fention 0.05 µg/l
Malathion 0.05 µg/l
Parathion-ethyl 0.05 µg/l
Parathion-methyl 0.05 µg/l
Phorate 0.1 µg/l
Phosmet 0.05 µg/l
Pirimiphos-ethyl 0.05 µg/l
Prothiofos 0.05 µg/l

Pesticider ved GCMS - SPE

Analyseinfo

Pris: 1.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml Glass
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Pesticider pakke i vann

Analyseinfo

Pris: 6.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-amino-4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin 0.05 µg/l
2-isopropyl-6-metyl-4-pyrimidinol 0.05 µg/l
3,5,6-Trichloropyridin-2-ol 0.05 µg/l
Amidithion 0.05 µg/l
Anilazin 0.05 µg/l
Atrazine-desethyl desisopropyl 0.05 µg/l
Azaconazole 0.05 µg/l
Buprofezin 0.05 µg/l
Clofentezine 0.05 µg/l
Desmedipham 0.05 µg/l
Dimetaklor CGA 369873 0.05 µg/l
Dimethenamid ESA 0.05 µg/l
Dimethenamid OA 0.05 µg/l
Dimetylaminosulfanilid 0.05 µg/l
Famoxadone 0.05 µg/l
Fenamifos sulfon 0.05 µg/l
Fenamifos sulfat 0.05 µg/l
Fenothiocarb 0.05 µg/l
Flufenacet ESA 0.05 µg/l
Flufenacet OA 0.05 µg/l
Fluquinconazole 0.05 µg/l
Flutriafol 0.05 µg/l
Fosthiazate 0.05 µg/l
Furalaxyl 0.05 µg/l
Imidacloprid 0.05 µg/l
Jodosulfuron-metyl 0.05 µg/l
Isoxaflutole 0.05 µg/l
Isoxaflutole dieketonitrile 0.05 µg/l
Metolaklor CGA 368208 0.05 µg/l
Metolaklor NOA 413173 0.05 µg/l
Myclobutanil 0.05 µg/l
Norflurazon 0.05 µg/l
Pethoxamid ESA 0.05 µg/l
Phenmedipham 0.05 µg/l
Propazine-2-hydroxy 0.05 µg/l
Pyraclostrobin 0.05 µg/l
Kvinalfos 0.05 µg/l
Tebufenpyrad 0.05 µg/l
Thiacloprid 0.05 µg/l
Tolclofos-methyl 0.05 µg/l
Trietazine 0.1 µg/l
Trifloxystrobin 0.05 µg/l
Triflumuron 0.05 µg/l
Trinexapac ethyl 0.05 µg/l
Zoxamide 0.05 µg/l

Pesticider med LCMS (screening II) - direkte injeksjon

Analyseinfo

Pris: 2.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Siktanalyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm %
63µm - 2mm %
20µm - 63µm %
2µm - 20µm %
<2µm %

Kornfordeling i vann, 5 fraksjoner

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Korngradering i urent vann

Analyseinfo

Pris: 940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Akkreditering: Nei

/ Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.05 mg/l

Bromider (Br) - oppløst - ved IC - lave grenser

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Vann
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetanolamin mg/l

Monoetanolamin i vann

Analyseinfo

Pris: 3.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Metode: Internal method, with measuring principle LC-MS-MS.
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deuterium
Oksygen-18
Karbon-13

Deuterium, Oksygen-18 og oppløst uorganisk Karbon-13 i vann

Analyseinfo

Pris: 6.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Vann
Anbefalt prøvemengde: 120 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Drikkevann / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Alger i drikkevann, bearbeidet vann og overflatevann

Analyseinfo

Pris: 1.710 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann

Fremmedstoffer / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogenperoksid 6 mg/l

Hydrogenperoksid (H2O2) i vann

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: DIN 38409-15:1987-06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

Kombinasjonspakker / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 1 CFU/ml
Koliforme bakterier 1 CFU/ml
pH 4-10
Turbiditet 0.1 FNU
Fargetall 2 mg Pt/l

Nettkontroll drikkevann

Analyseinfo

Pris: 770 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kimtall:ISO 6222,Koliforme:ISO 9308-1,pH:ISO 10523,Turbiditet:ISO 7027;Fargetall ISO 7887
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 0.05 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Nitrat (NO3) 0.04 mg/l
Nitritt (NO2) 0.04 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 0.01 mg/l
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.01 mg/l

Anioner (Br, F, Cl, NO2, NO3, SO4) - IC

Analyseinfo

Pris: 880 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 99 0.0001 µg/l
PBDE-154 0.0010 µg/l
PBDE-203 0.0010 µg/l
DekaBDE (PBDE-209) 0.010 µg/l
Heksabromsyklododekan (HBCD) 0.010 µg/l
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 0.0050 µg/l
Bisfenol A 0.050 µg/l
4-n-Nonylfenol 10 ng/l
4-t-Oktylfenol 10 ng/l
OP1EO 10 ng/l
OP2EO 10 ng/l
OP3EO 10 ng/l
NP1EO 100 ng/l
NP2EO 100 ng/l
NP3EO 100 ng/l
Fenol 0.10 µg/l
o-kresol 0.10 µg/l
m-kresol 0.10 µg/l
p-kresol 0.10 µg/l
2,3-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,6-dimetylfenol 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
3,5-dimetylfenol 0.10 µg/l
2,4,6-trimetylfenol 0.10 µg/l
2,3,5-trimetylfenol 0.10 µg/l
2-n-propylfenol 0.10 µg/l
4-n-propylfenol 0.10 µg/l
2-isopropylfenol 0.10 µg/l
3-tert-butylfenol 0.10 µg/l
pentaklorfenol 0.10 µg/l
Tributyltinnkation (TBT) 1 ng/l
Trifenyltinnkation 1 ng/l
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1.0 µg/l
Di-isodekylftalat (DIDP) 1.0 µg/l
Di-isononylftalat (DINP) 1.0 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.010 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.010 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.010 µg/l
1,2-dikloretan 0.5 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.20 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.20 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.50 µg/l
Trikloreten 0.10 µg/l
Tetrakloreten 0.10 µg/l
C9-alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C10-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C11-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C12-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C13-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
C14-Alkyl-benzensulfonat 0.10 mg/l
2,4-D 0.10 µg/l
MCPA 0.10 µg/l
MCPP (mekoprop) 0.10 µg/l
2,4,5-T 0.10 µg/l
2,4,5-TP 0.10 µg/l
MCPB 0.10 µg/l
2,4-DB 0.10 µg/l
2,4-DP (dikloprop) 0.10 µg/l
Sum fenoksisyrer

Deponi 5 årlig sigevann tilleggspakke (uten tokstester)

Analyseinfo

Pris: 20.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 5000ml
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Merk at denne pakken er ekslusive analysene for ettårig deponipakke
LINK
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH 1.00
Ledningsevne (konduktivitet) 0.1 mS/m
Suspendert stoff 5 mg/l
KOF-Mn/Cr 5 mg/l
BOF-5 1 mg/l
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 mg/l
Nitrogen, total 0.1 mg/l
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.04 mg N/l
Fosfor (P-total) 0.01 mg/l
Fe, jern 20 µg/l
Mn, mangan 0.9 µg/l
Zn, sink 4 µg/l
Cu, kobber 1 µg/l
Pb, bly 0.6 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.6 µg/l
Cr, krom 0.9 µg/l
As, arsen 1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
Fraksjon >C35-C40 µg/l
Naftalen 0.03 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.01 µg/l
Fenantren 0.02 µg/l
Antracen 0.01 µg/l
Fluoranten 0.01 µg/l
Pyren 0.01 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16
sum PAH carcinogene
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 µg/l

Deponipakke i vann, oppsluttede metaller

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 1 liter glass, 1 liter PE, 500 ml PE
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS CZ og ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.05 µg/l
Ba, barium 0.01 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.1 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mo, molybden 0.05 µg/l
Ni, nikkel 0.05 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Sn, tinn 0.05 µg/l
V, vanadium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.2 µg/l
Alifater >C5-C8 10 µg/l
Alifater >C8-C10 10 µg/l
Fraksjon >C10-C12 5 µg/l
Fraksjon >C12-C16 5 µg/l
Fraksjon >C16-C35 30 µg/l
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
sum PCB-7 µg/l
Naftalen 0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01 µg/l
Acenaften 0.01 µg/l
Fluoren 0.02 µg/l
Fenantren 0.03 µg/l
Antracen 0.02 µg/l
Fluoranten 0.03 µg/l
Pyren 0.06 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01 µg/l
Krysen 0.01 µg/l
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01 µg/l
Benzo(a)pyren 0.02 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.5 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0.3 µg/l
Sum BTEX 0.55 µg/l
Styren 0.2 µg/l
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.2 µg/l
Klorbenzen 0.1 µg/l
1,2-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,3-diklorbenzen 0.1 µg/l
1,4-diklorbenzen 0.1 µg/l
Sum av 3 diklorbenzener 0.15 µg/l
1,2,3-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,2,4-triklorbenzen 0.1 µg/l
1,3,5-triklorbenzen 0.2 µg/l
Sum av 3 triklorbensener 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklorbenzen 0.01 µg/l
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.02 µg/l
Sum av 3 tetraklorbensener 0.015 µg/l
Pentaklorbenzen 0.01 µg/l
Heksaklorbenzen (HCB) 0.005 µg/l
2-monoklorfenol 0.1 µg/l
3-monoklorfenol 0.1 µg/l
4-monoklorfenol 0.1 µg/l
2,3-diklorfenol 0.1 µg/l
2,4+2,5-diklorfenol 0.2 µg/l
2,6-diklorfenol 0.1 µg/l
3,4-diklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,6-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,4,6-triklorfenol 0.1 µg/l
3,4,5-triklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.1 µg/l
pentaklorfenol 0.1 µg/l
o,p'-DDD 0.01 µg/l
p,p'-DDD 0.01 µg/l
o,p'-DDE 0.01 µg/l
p,p'-DDE 0.01 µg/l
o,p'-DDT 0.01 µg/l
p,p'-DDT 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-alfa 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-beta 0.01 µg/l
Heksaklorsykloheksan-gamma 0.01 µg/l
Aldrin 0.005 µg/l
Dieldrin 0.01 µg/l
Endrin 0.01 µg/l
Isodrin 0.01 µg/l
Telodrin 0.01 µg/l
Heptaklor 0.01 µg/l
cis-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
trans-Heptaklorepoksid 0.01 µg/l
a-Endosulfan 0.01 µg/l
Diklormetan 6 µg/l
1,1-Dikloretan 0.1 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
1,2-Diklorpropan 1 µg/l
Triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
Tetraklormetan 0.1 µg/l
1,1,1-trikloretan 0.1 µg/l
1,1,2-trikloretan 0.2 µg/l
Trikloreten 0.1 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l
vinylklorid 1 µg/l

Envipack (Metaller, mineralolje, PAH-16, PCB-7, klorerte pesticider, BTEX, klorbensener, klorfenoler)

Analyseinfo

Pris: 3.780 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml glass + 60 ml plast
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ og ALS Luleå

Øvrige analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Lukt Normal/Unormal/Tvilsom

Lukt i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargetall 1 2-250 mg Pt/l

Fargetall

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 7887
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 5 virkedager etter prøveuttak
For grunnvannsprøver med høyt innhold av Fe bør analyse utføres innen 5 minutter
Måleusikkerhet 15%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann og sjøvann
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hardhet 0.0015 mmol/L
Kalsium hardhet 0.0013 mmol/L
Magnesium hardhet 0.02 mmol/L
Hardhet som CaCO3 0.15 mg CaCO3/L
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Mg, magnesium 0.003 mg/l

Hardhet

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: beregnes etter analyserte verdier av Ca og Mg
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Radon-222 5 Bq/l

Radon-222

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Spesialflaske 300ml, kontakt ALS
Mørk glass kan benyttes unntaksvis
Metode: CSN 757624, kap.6
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Instruks: Toppfylles og påføres prøvetakingstidspunkt
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, aktivt 0.03 mg/l

Klor, bundet i vann

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: Hach komparator
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo

Næringsmiddelanalyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Smak Normal/Unormal/Tvilsom

Smak i drikkevann

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: Romtempereres og bedømmes av kvalifisert personell
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Tidssensitiv parameter, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak. Unngå i største grad å ikke send inn på fredager eller dager før helligdager
Lab: ALS Oslo

Isotopes / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Total indikativ dose 0.03 mSv/år

Total indikativ dose

Analyseinfo

Pris: 2.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, kalkulering på bakgrunn av analyse av radionuklider
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tritium 1 10 Bq/l

Tritium

Analyseinfo

Pris: 1.870 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 9698
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Angi tidspunkt for prøvetaking
Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ

1 Økt måleusikkerhet nær rapporteringsgrense
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 0.05 Bq/l
Gross beta aktivitet 0.1 Bq/l

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i vann

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Alfa: CSN 757611, Beta: CSN 757612
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ra-226 0.03 Bq/l
Ra-228 0.05 Bq/l
Th-228 0.03 Bq/l

Radium 226, Radium 228 og Thorium 228 fra HR gammaspektrometri i vann

Analyseinfo

Pris: 2.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 4000 ml
Emballasje: Plast
Metode: Gammaspektoskopi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs 134 0.050 Bq/l
Cs 137 0.050 Bq/l
I 131 0.050 Bq/l

Radionuklider, kunstige, i vann

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 21 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 2000 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 10 µg/l
Fraksjon >C12-C16 10 µg/l
Fraksjon >C16-C22 10 µg/l
Fraksjon >C22-C35 10 µg/l
Fraksjon >C35-C40 10 µg/l
Fraksjon >C10-C40 (sum) µg/l

Olje, THC >C10-C40 iht Drikkevannsforskriften [OV-20C DRIKKE]

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 9377-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(b)fluoranten 0.004 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.002 µg/l
Benzo(a)pyren 0.002 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.003 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.003 µg/l

PAH-5 i drikkevann iht. Drikkevannsforskriften [OV-1-drikke]

Analyseinfo

Pris: 1.060 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 550
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 25 µg/l
Dietylenglykol (DEG) 20 µg/l
Trietylenglykol (TEG) 20 µg/l
Propylenglykol (PG) 20 µg/l
Monoetylenglykol (MEG) som C 10 µg C/l
Dietylenglykol (DEG) som C 10 µg C/l
Trietylenglykol (TEG) som C 10 µg C/l
Propylenglykol (PG) som C 10 µg C/l

Glykoler i drikkevann, (MEG, DEG, TEG, PG) ihht Drikkevannsforskriften

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Glykoler var inkludert i 2001 versjonen av drikkevannsforskriften. Kunde er selv ansvarlig for å vurdere om det er behov for å få dette analysert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l

Bensen iht. Drikkevannsforskriften [OV-5 DRIKKE]

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.20 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
Trikloreten 0.2 µg/l
Tetrakloreten 0.2 µg/l

Flyktige organiske forbindelser [OV-5+6]

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Partikler/asbest / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Partikkelbestemmelse, kvalitativ i vann A-4G

Analyseinfo

Pris: 2.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er kvalitativ og benyttes for å identifisere hvilke partikkeltyper som forekommer i støv eller et material. Partiklene deles opp i grupper avhenging av sammensetningen.Kan benyttes for å se etter spesifikke partikler eller finne ut av opprinnelsen.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Asbest i vann, kvantitativ ved bruk av TEM (A-100.2)

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Plast
Metode: EPA 100.2 (EPA 600/R-94/134)
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mikroplast eksklusive svarte partikler i drikke vann [A-7a-Bas]

Analyseinfo

Pris: 3.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Merk at dersom svarte partikler forekommer påløper en ekstra kostnad på 1200 kroner
Identifisering av polymertype og kvantifisering utføres på µFT-IR
Les mer om våre analysemetoder for mikroplast
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mikroplast eksklusive svarte partikler i urent vann [A-7b-Bas]

Analyseinfo

Pris: 5.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Metode: FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Identifisering av polymertype og kvantifisering utføres på µFT-IR
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mikroplast inklusive svarte partikler i drikke vann [A-7a-Plus]

Analyseinfo

Pris: 5.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk

Industri / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Oktametylsyklotetrasiloksan 1 mg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 mg/l
Heksametylsyklotrisiloksan 1 mg/l
Dekametylsyklopentasiloksan 1 mg/l
Oktametyltrisiloksan 1 mg/l
Heksametylsiloksan 1 mg/l
Dodekametylsykloheksasiloksan 1 mg/l

Siloksaner i vann

Analyseinfo

Pris: 2.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Industri
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA

Øvrig / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Nonan 0.01 µg/l

Permetrin i vann

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrig
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6468-F1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA