Packages: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Metaller (25) og respirabelt støv på filter

Analyseinfo

Pris: 1.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Kombinasjonspakker
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City