Packages: 2
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær 1 CFU/skål
Mugg 1 CFU/skål

Mugg og gjær etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 8 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.
Lagres kjølig etter prøvetaking, bør leveres innen 48 timer.
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær ved 22 grader
Mugg og gjær ved 37 grader
Aerobe mikroorganismer

Mugg i luft (inneklima)

Analyseinfo

Pris: 1.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvetaking ved bruk av pumpe som kan leies fra ALS
Anmerkninger: Det vil bli skrevet en inneklimarapport som gir informasjon om hvilke typer mugg som er tilstedeværende i prøven og om det kan være fuktskader som er årsaken.
Det er viktig ved en slik analyse at også uteluften prøvetas for mugg og gjær.
Ta kontakt for tilbud