Packages: 538
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker, Organiske analyser, Siktanalyser, Prøvepreparering, Utlekkingstester, Tørt materiale / jord, , Pesticider, Radiologi, Øvrige analyser, Elementer, Toksisitetstest, Mikrobiologi, Næringsmiddelanalyser, Allergener, Partikler/asbest, Isotopes

Kombinasjonspakker / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C35 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard TPH (florisilrens) I tørt materiale/jord [S-NPS-TPH]

Analyseinfo

Pris: 3.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cr(VI), Cr6+ 0.06 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Cyanid fri 0.1 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.003 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.003 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff
Naftalen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.01 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.01 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.01 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene mg/kg tørrstoff
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
g-HCH (lindan) 0.001 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDT 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDD 0.01 mg/kg tørrstoff
o,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
p,p'-DDE 0.01 mg/kg tørrstoff
monoklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,4-diklorbenzen 0.02 mg/kg tørrstoff
1,2,4-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,3-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,3,5-triklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2,4,5-tetraklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Pentaklorbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Heksaklorbenzen (HCB) 0,005 mg/kg tørrstoff
Diklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Triklormetan (kloroform) 0.01 mg/kg tørrstoff
Trikloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetraklormetan 0.01 mg/kg tørrstoff
Tetrakloreten 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,2-dibrometan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,1-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
1,1,2-trikloretan 0.01 mg/kg tørrstoff
2-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
4-monoklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,6-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,5-diklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,4,6-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
3,4,5-triklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.03 mg/kg tørrstoff
pentaklorfenol 0.006 mg/kg tørrstoff

Normpakke standard m/ Alifater i tørt materiale/jord, iht TA 2553/2009 [S-NPS-ALIF]

Analyseinfo

Pris: 3.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Dersom det er mistanke om mye organisk materiale i prøvematerialet kan opprensing være aktuelt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5
C18/fytan 0.5

Petrol pack premium: BTEX og TPH (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff

Petrol pack premium: BTEX og alifater (Lav LOR bensen) [OJ-20i]

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 %
Korngradering *
TOC (totalt organisk karbon) 0.10 %
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b+j)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
PCB 28 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0020 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0020 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.50 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.10 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3.0 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5.0 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1.0 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1.0 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.20 mg/kg tørrstoff

Deponi - 1 årlig program (Metaller, mineralolje, PAH 16, PCB 7) - i sediment

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 2.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C35-C40 5 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C40 (sum) 20 mg/kg tørrstoff

Olje, TPH >C10-C40 i jord, florisilrens [OJ-20c]

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 14039
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tolkning bestilles som tilleggstjeneste til en av oljeanalysene

Kromatogram med tolkning

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Tolking på bakgrunn av oljebibliotek
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C8 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 20 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 20 mg/kg tørrstoff

Alifater i jord etter SPIMFAB >C5-C35 [OJ-21 Alif]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, SPIMFAB (GC-MS)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Glasset må toppfylles og sendes kaldt til lab snarest etter prøvetaking
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.025 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg tørrstoff
Isopropylbenzen (kumen) 0.025 mg/kg tørrstoff
n-Propylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
2-Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
3/4 -Etyltoluen 0.025 mg/kg tørrstoff
1,2,3-Trimetylbenzen 0.025 mg/kg tørrstoff
Styren 0.025 mg/kg tørrstoff

BTEX+C3-aromater i jord [OJ-5+C3]

Analyseinfo

Pris: 1.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, GC-MS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metyl-tert-butyleter (MTBE) 0.05 mg/kg tørrstoff

MTBE i jord

Analyseinfo

Pris: 840 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Siktanalyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
<0.063 mm 0.10 %

Siktekurve standard (7 fraksjoner, 6 siktinger) korngradering kornfordeling

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>63 mm 0.10 %
31.5-63 mm 0.10 %
16-31.5 mm 0.10 %
8-16 mm 0.10 %
4-8 mm 0.10 %
2-4 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %

Siktekurve utvidet (12 fraksjoner, 11 siktinger) korngradering kornfordeling

Analyseinfo

Pris: 1.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>0.063 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling finfraksjon (7 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 1.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling (12 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 1.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
>63 mm 0.10 %
31.5-63 mm 0.10 %
16-31.5 mm 0.10 %
8-16 mm 0.10 %
4-8 mm 0.10 %
2-4 mm 0.10 %
1-2 mm 0.10 %
0.5-1 mm 0.10 %
0.25-0.5 mm 0.10 %
0.125-0.25 mm 0.10 %
0.063-0.125 mm 0.10 %
0.032-0.063 mm 0.10 %
0.016-0.032 mm 0.10 %
0.008-0.016 mm 0.10 %
0.004-0.008 mm 0.10 %
0.002-0.004 mm 0.10 %
<0.002 mm 0.10 %

Kornfordeling (17 fraksjoner) korngradering

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Plast
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Lab: ALS CZ

Prøvepreparering / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve jord

Analyseinfo

Pris: 70 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av jordprøver

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Alle jordprøver gjennomgår en lett homogenisering. Velg "homogenisering" dersom prøven er særs inhomogen.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Humusrensing, rensing av organisk materiale

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Opprensing før oljeanalyse for å fjerne organisk materiale som kan interferere med analyseresultatene.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Soxhlet-ekstraksjon (spesiell ekstraksjon for vanskelig matriks) [Soxhlet]

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Prøvepreparering
Vekt total g
Vekt tørket prøve g
Tørrstoff %

Sedimentfeller innveiing og prøvepreparering

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA

Utlekkingstester / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1 -
pH
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m
As, arsen 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.05 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.01 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.001 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.03 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.01 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.01 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.02 mg/kg tørrstoff
Fluorid (F-) 0.2 mg/kg tørrstoff
Klorid (Cl-) 5,0 mg/kg tørrstoff
Sulfat (SO42-) 5,0 mg/kg tørrstoff
DOC 5,0 mg/kg tørrstoff
Suspendert stoff 0,05 mg/kg tørrstoff
Fenolindeks 0,05 mg/kg tørrstoff

Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TSS

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 0.5 kg tørt avfall/jord
Emballasje: Toppfylt Rilsanpose eller 5.6 L bøtte
Metode: EN 12457-3.
pH: ISO 10523, Ledningsevne: EN 2788
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Materiale som skal gjennom en ristetest må ha en partikkelstørrelse på <4mm. Dersom størrelsen er større må materialet knuses før utlekkingstesten.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet ristes med rent vann i 24 timer og gir et eluat med L/S 10. Resultatene fra eluatet beregnes om fra mg/l til mg/kg TS
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1 -
pH
Ledningsevne (konduktivitet) mS/m
As, arsen 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.01 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.05 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.01 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.001 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.03 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.01 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.01 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.02 mg/kg tørrstoff
Fluorid (F-) 0.2 mg/kg tørrstoff
Klorid (Cl-) 5,0 mg/kg tørrstoff
Sulfat (SO42-) 5,0 mg/kg tørrstoff
DOC 5,0 mg/kg tørrstoff

Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TSS

Analyseinfo

Pris: 3.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 0.5 kg tørt avfall/jord
Emballasje: Plast/glass
Metode: EN 12457-3.
pH: ISO 10523, Ledningsevne: EN 2788
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Materiale som skal gjennom en ristetest må ha en partikkelstørrelse på <4mm. Dersom størrelsen er større må materialet knuses før utlekkingstesten.
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet ristes med rent vann i 24 timer og gir et eluat med L/S 10. Resultatene fra eluatet beregnes om fra mg/l til mg/kg TS
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1 -
As, arsen 0.001 mg/l
Ba, barium 0.001 mg/l
Cd, kadmium 0.0005 mg/l
Cr, krom 0.005 mg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.0001 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.001 mg/l
Sb, antimon 0.001 mg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
DOC 0.5 mg/l
Suspendert stoff mg/l
Fenolindeks mg/l

Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TSS

Analyseinfo

Pris: 5.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 2 kg tørt avfall/jord
Emballasje: 2x toppfylt Rilsanpose eller 5.6 L bøtte
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet pakkes i en kolonne og rent vann pumpes gjennom sakte fra bunnen av kolonnen.
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1 -
As, arsen 0.001 mg/l
Ba, barium 0.001 mg/l
Cd, kadmium 0.0005 mg/l
Cr, krom 0.005 mg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.0001 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.001 mg/l
Sb, antimon 0.001 mg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Fluorid (F-) 0.02 mg/l
Klorid (Cl-) 0.5 mg/l
Sulfat (SO42-) 0.5 mg/l
DOC 0.5 mg/l

Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TSS

Analyseinfo

Pris: 4.840 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 2 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Ja, Raskeste levering 7 virkedager: 100%, 8 dager: 75%, 9 dager: 50%, 10 dager: 30%, 11 dager: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Metoder for eluatanalyser: Metaller ISO 17294-2,
Anioner: ISO 10304-1,
DOC: EN 1484
Iht Avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II (link)
Link
Lab: ALS CZ

1 Materialet pakkes i en kolonne og rent vann pumpes gjennom sakte fra bunnen av kolonnen.
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kolonnetest, utlekkingstest for organiske analyser

Analyseinfo

Pris: 7.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utlekking av organiske forbindelser er ikke akkreditert

Lab: annen

Tørt materiale / jord / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksametylsyklotrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametylsyklotetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametylsyklopentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylsykloheksasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Heksametyldisiloksane 0.5 mg/kg tørrstoff
Oktametyltrisiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dekametyltetrasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff
Dodekametylpentasiloksan 0.5 mg/kg tørrstoff

Siloksaner i jord

Analyseinfo

Pris: 2.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 %

Totalt organisk karbon (TOC) beregnet fra glødetap

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFPeA (Perfluorpentansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHxA (Perfluorheksansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFHpA (Perfluorheptansyre) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNA (Perfluornonansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDA (Perfluordekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxDA (Perfluoroheksadekansyre) 1 µg/kg tørrstoff
Perfluoroktadekansyre (PFOcDA) 5 µg/kg tørrstoff
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFPeS (Perfluoropentansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFHpS (perfluorheptansulfonat) 0.1 µg/kg tørrstoff
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFNS (Perfluorononansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDS (Perfluordekasulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
PFDoDS (Perfluorododekansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-4:2 Fluortelomer sulfonat 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 0.05 µg/kg tørrstoff
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 0.1 µg/kg tørrstoff
FTS-10:2 Fluortelomer sulfonat 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.05 µg/kg tørrstoff
N-Metylperfluorooctan sulfonamidoetanol (MeFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
N-Etylperfluorooctan sulfonamidoetanol (EtFOSE) 0.2 µg/kg tørrstoff
PFOSAA (Perfluorsulfonamideddiksyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 0.5 µg/kg tørrstoff
HPFHpA 0.2 µg/kg tørrstoff
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) 0.2 µg/kg tørrstoff

PFAS-35 Perfluorerte forbindelser i jord, lav LOR iht. M-608 og 02:2018

Analyseinfo

Pris: 4.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

/ Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 50 mg/kg tørrstoff
Tørrstoff %

Klorid, vannoppløselig i jord

Analyseinfo

Pris: 360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Bestemmelse av ammonium eller ammoniumnitrogen i vann, metode: DS / ISO 15923-1: 2013 + DS 224: 1975, MOD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.0001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.0001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 mg/kg tørrstoff

PCB-7 i sediment, med lav rapporteringsgrense

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: GC/MS, ISO 10382
Anmerkninger: Målerusikkerhet 22-33%
Lab: GBA

Pesticider / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetamiprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Acetoklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Alaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg tørrstoff
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg tørrstoff
Ametryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desethyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Atrazine-desisopropyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Azoxystrobin 0.01 mg/kg tørrstoff
Boscalid 0.01 mg/kg tørrstoff
Cadusafos 0.01 mg/kg tørrstoff
Karbaryl 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbendazim 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbofuran 0.01 mg/kg tørrstoff
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorfenvinfos 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon 0.01 mg/kg tørrstoff
Kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Chlorotoluron 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorpyrifos 0.01 mg/kg tørrstoff
Klorsulfuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Klomazone 0.01 mg/kg tørrstoff
Clothianidin 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyanazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Cyproconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Desmetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Diazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Dichlorvos 0.01 mg/kg tørrstoff
Dicrotophos 0.01 mg/kg tørrstoff
Difenacoum 0.01 mg/kg tørrstoff
Diflufenican 0.01 mg/kg tørrstoff
Dimethoate 0.01 mg/kg tørrstoff
Diuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Epoxiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Fenoxycarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Fipronil 0.01 mg/kg tørrstoff
Fluazifop 0.01 mg/kg tørrstoff
Fonofos 0.01 mg/kg tørrstoff
Hexazinon 0.01 mg/kg tørrstoff
Imidacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Indoxacarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Kresoxim-methyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Linuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Malaoxon 0.01 mg/kg tørrstoff
Malathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Metamitron 0.01 mg/kg tørrstoff
Metazaklor 0.01 mg/kg tørrstoff
Metkonazol 0.01 mg/kg tørrstoff
Methidathion 0.01 mg/kg tørrstoff
Methiocarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Methomyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Metolaklor (isomers) 0.01 mg/kg tørrstoff
Metribuzin 0.01 mg/kg tørrstoff
Monuron 0.01 mg/kg tørrstoff
Oxamyl 0.01 mg/kg tørrstoff
Pendimethalin 0.01 mg/kg tørrstoff
Phorate 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosalone 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosmet 0.01 mg/kg tørrstoff
Phosphamidon 0.01 mg/kg tørrstoff
Pirimicarb 0.01 mg/kg tørrstoff
Prochloraz 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometon 0.01 mg/kg tørrstoff
Prometryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Propazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Propiconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Propoxur 0.01 mg/kg tørrstoff
Pyrimethanil 0.01 mg/kg tørrstoff
Sebutylazin 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Simazine-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Simetryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Tebuconazole 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbuthylazine 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-desetyl-2-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutylazin-hydroxy 0.01 mg/kg tørrstoff
Terbutryn 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiacloprid 0.01 mg/kg tørrstoff
Thiamethoxam 0.01 mg/kg tørrstoff

Pesticider ved LCMS i jord

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Pesticider
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Radiologi / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Biomasse Karbon 11 %
C-14 70 Bq/kg C
Biomasse ratio 31 %
C-14 25 Bq/kg tørrstoff
C-total (karbon total) 0.1 % tørrstoff

Karbon-14 (C-14) ved LSC etter separasjon - lav grense

Analyseinfo

Pris: 6.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Radiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.010 % tørrstoff

TIC (totalt uorganisk karbon) i jord

Analyseinfo

Pris: 490 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.4 mg/kg tørrstoff

Fri cyanid (CN) i jord

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6703-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 0.4 mg/kg tørrstoff

Total Cyanid (CN) i jord ved spektrofotometri

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg 1 0

Parasittegg (parasittegg og -larver) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.370 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Intern parasittologisk metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapportering av parasitter i larvestadiet gjøres også
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium + Ammoniakk som NH4 0.5 mg/kg tørrstoff
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0.4 mg/kg tørrstoff

Ammoniakk (NH3) og Ammonium (NH4) i jord

Analyseinfo

Pris: 360 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: Minimum 1g, anbefalt 5g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Elementer / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.4 mg/kg tørrstoff

Tungmetaller (8 metaller inkl Hg) i jord [MS-1]

Analyseinfo

Pris: 820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: DS 259
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Måleusikkerhet 14%
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.01 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.25 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0.5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff

Metaller (22 elementer incl. Hg) i jord [M-1c]

Analyseinfo

Pris: 820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: EPA 200.7, ISO 11885
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 for første tilleggselement, dernest 120 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.04 mg/kg tørrstoff

Antimon (Sb) i jord [M-1c Sb]

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Angi tilleggsmetall på bestilling. Velg hovedpakke først 1

Tilleggsmetall i jord

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Metode: Metode, akkrediteringsstatus etc. avhenger av hovedpakken metallet er tillagt.
Anmerkninger:
1 Rapporteringsgrense avhenger av valgt metall og hovedpakke
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.5 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0,2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0,4 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller - enkeltelement, ett element i jord gruppe 1

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ

Toksisitetstest / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
DR CALUX - organisk ekstrakt ng/kg TS TEQ

DR CALUX - organisk ekstrakt

Analyseinfo

Pris: 4.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Dioksin reseptor test
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: DR CALUX: Testen avgjør hvor mange dioksinreseptorer i leverceller som trigges av dioksiner. Evalueres mot referansekomponent 2,3,7,8 TCDD. Måleusikkerhet: 26%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akutt toksisitet screening (microtox) 1 TU (Toksiske enheter)

Mikrotoks (Vibrio fischeri) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11348-2, etter eluering iht EN 12457-4
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Corophium volutator tokstest

Analyseinfo

Pris: 6.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Engangspris for innhenting av testspesier kommer i tillegg
Hvis du har en avtalt kundepris på denne kan det forekomme at prisen er inkludert innhenting av testspesier, og priser blir lavere fra prøve 2. Se din avtaletekst
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Porevannsekstraksjon

Analyseinfo

Pris: 2.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Toksisitetstest > Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 5-7 kg
Emballasje: Plast

Mikrobiologi / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 20 MPN / g

Koliforme bakterier i jord

Analyseinfo

Pris: 370 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: Intern metode, basert på AFNOR UNI 03/06-12/7
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerheten er liten
Lab: ALS Oslo

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Akkreditert for slam og sedimenter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20-16000 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i slam og sediment, NS 4714

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Akkreditert for slam og sedimenter
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
E.coli (presumptiv) 20 MPN / g

Presumptiv E.coli i slam og sediment

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterococcus CFU/g

Enterokokker i jord

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark

Næringsmiddelanalyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i jord, DS 2255

Analyseinfo

Pris: 610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark

Allergener / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
C10-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C11-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C12-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C13-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff
C14-Alkyl-benzensulfonat 1 mg/kg tørrstoff

LAS (lineære alkylbensensulfonater (surfaktanter)) i jord

Analyseinfo

Pris: 4.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Allergener
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: intern metode, HPLC-FLD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 17%
Lab: GBA

Partikler/asbest / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aktinolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Amosittasbest 1 påvist/ikke påvist
Antofylittasbest 1 påvist/ikke påvist
Krysotilasbest 1 påvist/ikke påvist
Krokidolittasbest 1 påvist/ikke påvist

Asbest kvalitativ i jord [A-1d]

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: NIOSH 9002, polariseringsmikroskop
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Deteksjonsgrense er 0,1 vektprosent
Komponent: Rapporteringsgrense:

A-7m identifikasjon av polymerer

Analyseinfo

Pris: 1.710 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 6
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 1.5 %
Kristobalitt 1.5 %
Tridymitt 1.5 %

Kvarts, tridymitt og kristobalitt i mineralprøver (bergarter)

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salt Lake City

Isotopes / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 50 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, Polonium 210, i jord

Analyseinfo

Pris: 2.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs 134 1.0 Bq/kg tørrstoff
Cs 137 1.0 Bq/kg tørrstoff
I 131 1.0 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, kunstige, i jord

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-238 (Uran-238) 10 Bq/kg tørrstoff
Th-234 Bq/kg tørrstoff
Th-230 10 Bq/kg tørrstoff
Ra-226 1.0 Bq/kg tørrstoff
Pb-210 50 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 1 Bq/kg tørrstoff
Pa-231 Bq/kg tørrstoff
Ac-227 Bq/kg tørrstoff
Th-227 Bq/kg tørrstoff
Ra-223 Bq/kg tørrstoff
Ra-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
Th-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
K-40 10 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, naturlige, i jord

Analyseinfo

Pris: 2.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff
Gross beta aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Alfa: CSN 757611 og Iso 9696, Beta: CSN 757612 og ISO 9697
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Den naturlige forekomsten av uran, thorium og kalium i grunnen kan påvirke resultatet
10 g pulverisert til <0,074 mm
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-230 8.0 Bq/kg tørrstoff
Th-232 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-234 (Uran-234) 1.0 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-238 (Uran-238) 0.1 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider i jord, naturlige Thorium- og Uranisotoper

Analyseinfo

Pris: 8.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ