Packages: 2
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser

Siktanalyser / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
>2 mm %
63µm - 2mm %
20µm - 63µm %
2µm - 20µm %
<2µm %

Kornfordeling i vann, 5 fraksjoner

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Korngradering i urent vann

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Akkreditering: Nei