Packages: 19
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 3 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
B, bor 5 µg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
K, kalium 0.1 µg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 µg/l
Ni, nikkel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.1 mg/l
Si, silisium 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier, Hovedpakke (23 elementer) [E-2a]

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 0.1 mg/kg
As, arsen 1 0.01 mg/kg
B, bor 1 2 mg/kg
Ba, barium 1 0.002 mg/kg
Ca, kalsium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.001 mg/kg
Co, kobolt 1 0.002 mg/kg
Cr, krom 1 0.01 mg/kg
Cu, kobber 1 0.2 mg/kg
Fe, jern 1 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 0.02 mg/kg
K, kalium 1 2 mg/kg
Mg, magnesium 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 0.01 mg/kg
Mo, molybden 1 0.04 mg/kg
Na, natrium 1 2 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.01 mg/kg
P, fosfor 1 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 0.01 mg/kg
S, svovel 1 2 mg/kg
Si, silisium 1 5 mg/kg
Sr, strontium 1 0.003 mg/kg
Zn, sink 1 0.05 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) [E-2b]

Analyseinfo

Pris: 2.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.002 mg/l
As, arsen 0.004 mg/l
Ba, barium 0.004 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.0002 mg/l
Co, kobolt 0.008 mg/l
Cr, krom 0.04 mg/l
Cu, kobber 0.04 mg/l
Fe, jern 0.08 mg/l
Hg, kvikksølv 8e-005 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.04 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 0.002 mg/l
Pb, bly 0.002 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 0.02 mg/l

V-3e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (18 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.265 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 515 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.01 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
La, lantan 5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI (1000 gr C) 0.1 % tørrstoff
Sum oksider 0.1 % tørrstoff
Al2O3 0.04 % tørrstoff
CaO 0.08 % tørrstoff
Fe2O3 0.1 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.003 % tørrstoff
P2O5 0.01 % tørrstoff
K2O 0.1 % tørrstoff
SiO2 0.09 % tørrstoff
Na2O 0.05 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i mesa, kalk, grønnlutslam og elektrisk filterstøv (22 metaller + oksider) [MF-6]

Analyseinfo

Pris: 2.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, kobber 0.05 mg/kg
Fe, jern 0.25 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nikkel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i oljer og løsningsmidler (13 metaller) [E-2d]

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern

Jern i HCL

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Metode: DIN EN ISO 11885 (E22)
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 5 mg/kg tørrstoff

Kalsium etter oppslutning i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.0025 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ca, kalsium 25 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
K, kalium 2.5 mg/kg
Si, silisium 2.5 mg/kg
Ag, sølv 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
S, svovel 2.5 mg/kg
Sn, tinn 0.025 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg
Tl, thallium 0.0025 mg/kg

Metaller i oljer og løsemidler, tilleggsanalytter [E-2d-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 1 µg/kg
Be, beryllium 1 µg/kg
Bi, vismut µg/kg
Ce, cerium µg/kg
Cs, cesium µg/kg
Dy, dysprosium µg/kg
Er, erbium µg/kg
Eu, europium µg/kg
Gd, gadolinium µg/kg
Ga, gallium µg/kg
Ge, Germanium µg/kg
Au, Gull µg/kg
Hf, hafnium µg/kg
Ho, holmium µg/kg
Ir, Iridium µg/kg
La, lantan µg/kg
Li, litium 1 µg/kg
Nd, neodym µg/kg
Nb, niob µg/kg
Pd, Palladium µg/kg
Pt, Platina µg/kg
Pr, praseodym µg/kg
Re. Rhenium µg/kg
Rh, Rhodium µg/kg
Rb, rubidium µg/kg
Ru, Rutenium µg/kg
Sm, samarium µg/kg
Sc, scandium µg/kg
Se, selen µg/kg
Ag, sølv µg/kg
Ta, tantal µg/kg
Te, Tellur µg/kg
Tb, terbium µg/kg
Tl, thallium µg/kg
Th, thorium µg/kg
Tm, thulium µg/kg
Sn, tinn µg/kg
Ti, titan µg/kg
U, uran 0.5 µg/kg
V, vanadium 5 µg/kg
W, wolfram µg/kg
Yb, ytterbium µg/kg

Tilleggsmetaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) [E-2b-ADD]

Analyseinfo

Pris: 2.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1330 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg

Kvikksølv i olje og løsemidler [E-2d Low Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå