Packages: 24
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 3 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
B, bor 5 µg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
K, kalium 0.1 µg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 µg/l
Ni, nikkel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.1 mg/l
Si, silisium 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier, Hovedpakke (23 elementer) [E-2a]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 0.1 mg/kg
As, arsen 1 0.01 mg/kg
B, bor 1 2 mg/kg
Ba, barium 1 0.002 mg/kg
Ca, kalsium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.001 mg/kg
Co, kobolt 1 0.002 mg/kg
Cr, krom 1 0.01 mg/kg
Cu, kobber 1 0.2 mg/kg
Fe, jern 1 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 0.02 mg/kg
K, kalium 1 2 mg/kg
Mg, magnesium 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 0.01 mg/kg
Mo, molybden 1 0.04 mg/kg
Na, natrium 1 2 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.01 mg/kg
P, fosfor 1 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 0.01 mg/kg
S, svovel 1 2 mg/kg
Si, silisium 1 5 mg/kg
Sr, strontium 1 0.003 mg/kg
Zn, sink 1 0.05 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) [E-2b]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Spesielle analyser kan utføres for prøver med nivåer lavere enn rapporteringsgrensene angitt på pakkene. Ta kontakt med laboratoriet for diskusjon.
Ved innlevering av kjemikalier skal det sendes beskyttelsesark med prøvene.
Lab: ALS Luleå

1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 80 µg/l
As, arsen 4 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
Cd, kadmium 0.2 µg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Co, kobolt 1 µg/l
Cr, krom 4 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 80 mg/l
Pb, bly 2 µg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.08 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
K, kalium 10 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 20 µg/l

Metaller i grønn og hvit lut [V-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.01 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
La, lantan 5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI (1000 gr C) 0.1 % tørrstoff
Sum oksider 0.1 % tørrstoff
Al2O3 0.04 % tørrstoff
CaO 0.08 % tørrstoff
Fe2O3 0.1 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.003 % tørrstoff
P2O5 0.01 % tørrstoff
K2O 0.1 % tørrstoff
SiO2 0.09 % tørrstoff
Na2O 0.05 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i mesa, kalk, grønnlutslam og elektrisk filterstøv (22 metaller + oksider) [MF-6]

Analyseinfo

Pris: 2.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, kobber 0.05 mg/kg
Fe, jern 0.25 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nikkel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i oljer og løsningsmidler (13 metaller) [E-2d]

Analyseinfo

Pris: 3.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.5 µg/l
Be, beryllium 0.05 µg/l
Bi, vismut 0.3 µg/l
Ce, cerium 0.05 µg/l
Cs, cesium 0.3 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ga, gallium 0.05 µg/l
Ge, Germanium 0.5 µg/l
Au, Gull 0.05 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
Ir, Iridium 0.05 µg/l
La, lantan 0.05 µg/l
Li, litium 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodym 0.05 µg/l
Nb, niob 0.05 µg/l
Pd, Palladium 0.05 µg/l
Pt, Platina 0.05 µg/l
Pr, praseodym 0.05 µg/l
Re. Rhenium 0.05 µg/l
Rh, Rhodium 2 µg/l
Ru, Rutenium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Sc, scandium 0.05 µg/l
Se, selen 20 µg/l
Ag, sølv 3 µg/l
Ta, tantal 0.05 µg/l
Te, Tellur 0.3 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.5 µg/l
Th, thorium 0.05 µg/l
Tm, thulium 0.05 µg/l
Sn, tinn 3 µg/l
Ti, titan 0.05 µg/l
W, wolfram 0.1 µg/l
U, uran 0.03 µg/l
V, vanadium 0.3 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.05 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier, tilleggselementer [E-2a-ADD]

Analyseinfo

Pris: 4.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 240 kr per element
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern

Jern i HCL

Analyseinfo

Pris: 805 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Metode: DIN EN ISO 11885 (E22)
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 5 mg/kg tørrstoff

Kalsium etter oppslutning i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.0025 mg/kg
Ba, barium 0.05 mg/kg
B, bor 0.25 mg/kg
Ca, kalsium 25 mg/kg
Li, litium 0.025 mg/kg
Mg, magnesium 5 mg/kg
Mo, molybden 0.025 mg/kg
P, fosfor 5 mg/kg
K, kalium 2.5 mg/kg
Si, silisium 2.5 mg/kg
Ag, sølv 0.025 mg/kg
Na, natrium 2.5 mg/kg
Sr, strontium 0.05 mg/kg
S, svovel 2.5 mg/kg
Sn, tinn 0.025 mg/kg
Ti, titan 2.5 mg/kg
U, uran 0.0025 mg/kg
Tl, thallium 0.0025 mg/kg

Metaller i oljer og løsemidler, tilleggsanalytter [E-2d-ADD]

Analyseinfo

Pris: 3.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 1 µg/kg
Be, beryllium 1 µg/kg
Bi, vismut µg/kg
Ce, cerium µg/kg
Cs, cesium µg/kg
Dy, dysprosium µg/kg
Er, erbium µg/kg
Eu, europium µg/kg
Gd, gadolinium µg/kg
Ga, gallium µg/kg
Ge, Germanium µg/kg
Au, Gull µg/kg
Hf, hafnium µg/kg
Ho, holmium µg/kg
Ir, Iridium µg/kg
La, lantan µg/kg
Li, litium 1 µg/kg
Nd, neodym µg/kg
Nb, niob µg/kg
Pd, Palladium µg/kg
Pt, Platina µg/kg
Pr, praseodym µg/kg
Re. Rhenium µg/kg
Rh, Rhodium µg/kg
Rb, rubidium µg/kg
Ru, Rutenium µg/kg
Sm, samarium µg/kg
Sc, scandium µg/kg
Se, selen µg/kg
Ag, sølv µg/kg
Ta, tantal µg/kg
Te, Tellur µg/kg
Tb, terbium µg/kg
Tl, thallium µg/kg
Th, thorium µg/kg
Tm, thulium µg/kg
Sn, tinn µg/kg
Ti, titan µg/kg
U, uran 0.5 µg/kg
V, vanadium 5 µg/kg
W, wolfram µg/kg
Yb, ytterbium µg/kg

Metaller i faste kjemikalier, tilleggsmetaller [E-2b-ADD]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg

Kvikksølv i olje og løsemidler [E-2d Low Hg]

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
In, Indium 0.004 mg/kg

Metall i faste kjemikalier, Indium [E-2b-In]

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 8 mg/kg
Klor, Cl 80 mg/kg
I, Jod 0.4 mg/kg

Halogener i faste kjemikalier [E-2b-HAL]

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Ønskes annen innholdsspesifikasjon, må dette spesifiseres ved bestilling.
Spesielle analyser kan utføres for prøver med nivåer lavere enn rapporteringsgrensene angitt på pakkene. Ta kontakt med laboratoriet for diskusjon.
Ved innlevering av kjemikalier skal det sendes beskyttelsesark med prøvene.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 0.1 mg/kg
Klor, Cl 20 mg/kg
Br, Brom 2 mg/kg

Halogener i olje og løsemidler [E-2d-HAL]

Analyseinfo

Pris: 2.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS i henhold til SS-EN ISO 17294-2:2016 og US EPA Method 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 50 µg/l
Klor 3 µg/l
I, Jod 50 µg/l

Halogener i væsker [E-2a-HAL]

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: ICP-SFMS iht. SS-EN ISO 17294-2:2023, US EPA Metode 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Rapporteringsgrensen gjelder rent vann. Rapporteringsgrensen avhenger blant annet av konsentrasjonen av syren.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 0.0002 mg/l
Fe, jern 0.00005 mg/l
Mg, magnesium 0.0001 mg/l
K, kalium 0.0002 mg/l
Si, silisium 0.01 mg/l
Na, natrium 0.002 mg/l
S, svovel 0.005 mg/l
Al, aluminium 0.2 µg/l
As, arsen 0.005 µg/l
Ba, barium 0.005 µg/l
B, bor 0.1 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Co, kobolt 0.005 µg/l
Cu, kobber 0.01 µg/l
Pb, bly 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.002 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
Mo, molybden 0.002 µg/l
Ni, nikkel 0.02 µg/l
P, fosfor 0.2 µg/l
Sr, strontium 0.005 µg/l
Zn, sink 0.02 µg/l

Metaller i væsker (høy renhet) [E-2aQ]

Analyseinfo

Pris: 3.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast, kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht. SS-EN ISO 17294-2:2023, US EPA Metode 200.8:1994
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for enkeltelementer: 1870 kr for første element, deretter 250 kr per element.
Lab: ALS Luleå