Packages: 7
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast avfall

Analyseinfo

Pris: 1.995 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende avfall

Analyseinfo

Pris: 1.995 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Askeinnhold i avfall

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flyktig materie Original 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Vann brutto 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %

Flyktig materie, fast brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ