Packages: 8
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering standard, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av næringsmidler > 1 kg

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Prøvepreparering samleprøve, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo