Packages: 8
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer

Elementer / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg totalt

Kvikksølv (Hg) på adsorpsjonsrør [A-6c]

Analyseinfo

Pris: 925 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvetakingsvolum: 2 liter/min i 2 timer
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.25 µg totalt

Cr(VI) på filter

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: EPA 425, ISO 16740
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av inhalerbart støv for Cr6:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.5 µg totalt
Ba, barium 0.03 µg totalt
B, bor 0.5 µg totalt
Fe, jern 1 µg totalt
Li, litium 0.02 µg totalt
Mo, molybden 0.02 µg totalt
P, fosfor 10 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 2.4 µg totalt
Na, natrium 10 µg totalt
S, svovel 50 µg totalt
Te, Tellur 0.2 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
Sn, tinn 0.1 µg totalt
Zn, sink 1 µg totalt
W, wolfram 0.04 µg totalt

Metaller i kvartsfiberfilter, tilleggsmetaller [M-10-ADD]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Metode: SS-EN 14385:2004 mod. Oppslutning: Filteret er oppsluttet med HNO3/HF/H2O2 i lukket teflon beholder i mikro.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Pris for første element: 550 kroner
Pris for hvert påfølgende element 210 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Sb, antimon 0.0005 µg totalt
As, arsen 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
B, bor 1 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cs, cesium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cu, kobber 0.02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mg, magnesium 0.1 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.001 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
P, fosfor 0.2 µg totalt
Pt, Platina 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Se, selen 0.01 µg totalt
Si, silisium 20 µg totalt
Ag, sølv 0.02 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Sr, strontium 0.5 µg totalt
S, svovel 2 µg totalt
Tl, thallium 0.0005 µg totalt
Th, thorium 0.0005 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt
Ti, titan 0.02 µg totalt
W, wolfram 0.0005 µg totalt
U, uran 0.0005 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt
Zr, zirkonium 0.01 µg totalt

Tilleggsmetall på filter [A-6-ADD]

Analyseinfo

Pris: 6.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for enkeltelementer: 750 kr, deretter 250 kr per element.
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

Kvikksølv, Hg (lav LOR) på absorpsjonsrør [A-6c-lav Kvikksølv]

Analyseinfo

Pris: 1.070 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med XAD-2 rør i luft:
INSTRUKS
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Metaller (25) på filter, ICP-AES

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Elementer
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: NIOSH 7300/7303 (mod)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City