Packages: 9
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes

Isotopes / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 50 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, Polonium 210, i jord

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cs-134 1.0 Bq/kg tørrstoff
Cs-137 1.0 Bq/kg tørrstoff
I-131 1.0 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, kunstige, i jord

Analyseinfo

Pris: 1.740 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-238 (Uran-238) 10 Bq/kg tørrstoff
Th-234 Bq/kg tørrstoff
Th-230 10 Bq/kg tørrstoff
Ra-226 1.0 Bq/kg tørrstoff
Pb-210 50 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 1 Bq/kg tørrstoff
Pa-231 Bq/kg tørrstoff
Ac-227 Bq/kg tørrstoff
Th-227 Bq/kg tørrstoff
Ra-223 Bq/kg tørrstoff
Ra-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
Th-228 1.0 Bq/kg tørrstoff
K-40 10 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider, naturlige, i jord

Analyseinfo

Pris: 3.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10703
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gross alfa aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff
Gross beta aktivitet 500 Bq/kg tørrstoff

Radioaktivitet (alfa- og betaaktivitet) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Alfa: CSN 757611 og Iso 9696, Beta: CSN 757612 og ISO 9697
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Den naturlige forekomsten av uran, thorium og kalium i grunnen kan påvirke resultatet
10 g pulverisert til <0,074 mm
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Th-230 8.0 Bq/kg tørrstoff
Th-232 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-234 (Uran-234) 1.0 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-238 (Uran-238) 0.1 Bq/kg tørrstoff

Radionuklider i jord, naturlige Thorium- og Uranisotoper

Analyseinfo

Pris: 9.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
U-234 (Uran-234) 1 Bq/kg tørrstoff
U-235 (Uran-235) 0.1 Bq/kg tørrstoff
U-238 (Uran-238) 0.1 Bq/kg tørrstoff

Naturlige uranisotoper (U-238-235-234) - ICP-MS -S

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Isotopes
Anbefalt prøvemengde: 30 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2, CSN EN 16171
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ