Packages: 84
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.010 % tørrstoff

TIC (totalt uorganisk karbon) i jord

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.4 mg/kg tørrstoff

Fri cyanid (CN) i jord

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6703-2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 0.4 mg/kg tørrstoff

Total Cyanid (CN) i jord ved spektrofotometri

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: CSN 757415
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg 1 0

Parasittegg (parasittegg og -larver) i jord

Analyseinfo

Pris: 2.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Intern parasittologisk metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapportering av parasitter i larvestadiet gjøres også
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium + Ammoniakk som NH4 0.5 mg/kg tørrstoff
Ammonium-N + Ammoniakk-N 0.4 mg/kg tørrstoff

Ammoniakk (NH3) og Ammonium (NH4) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: Minimum 1g, anbefalt 5g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ammonium nitrogen (NH4-N) 0.4 mg/kg tørrstoff

Ammonium nitrogen (NH4-N) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: Minimum 1g, anbefalt 5g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C/N-forhold 1 0

C/N-forhold i jord

Analyseinfo

Pris: 670 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: Regulation 341/2008 (N-total ISO 11261)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Forholdstall mellom analysert brennbart stoff og total nitrogen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 20 mg/kg tørrstoff

Nitrat (NO3) i jord

Analyseinfo

Pris: 335 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 4.0 mg/kg tørrstoff

Nitrat-nitrogen (NO3-N) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 0.05 mg/kg tørrstoff

Nitritt (NO2) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395, EN 16192
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt-nitrogen (NO2-N) 0.02 mg/kg tørrstoff

Nitritt-nitrogen (NO2-N) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Basert på ISO 11732, ISO 13395, EN 16192
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, Kjeldahl 50 mg/kg tørrstoff

Nitrogen, Kjeldahl i jord

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: EN 25663, ISO 7150-1, EN 13342
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 50 mg/kg tørrstoff

Total nitrogen i jord

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DS/EN 16169
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ledningsevne (konduktivitet) 1.0 mS/m

Ledningsevne/konduktivitet i jord

Analyseinfo

Pris: 340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: EN 13038
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

pH i jord

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10390, Elektrokjemisk i suspensjon av vann, KCl, CaCl2, BaCl2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) (vannløselig) 40 mg/kg

Klorid (Cl-) (vannløselig) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 480-10
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 100 mg/kg tørrstoff

Sulfat (SO4) i jord

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 1744-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Respirasjonsindeks 1.0 mg O2/g

Statisk respirasjonindeks for kompost AT-4

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 300 g
Emballasje: Rilsanpose eller 380 ml glasskrukke
Metode: DepV Anh.4, Nr. 3.3.1
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Respirasjonsindeks ved lengre tidsrom også mulig mot tillegg i pris. Ta kontakt.
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gassutvikling 10 NL/kg TS

GB21, Gassutvikling kompost

Analyseinfo

Pris: 2.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: DIN 38414-S8
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Rottegrad 1 I, II, III, IV, V, VI

Rottegrad kompost

Analyseinfo

Pris: 530 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Metodenbuch BKG e.V. Kap IV
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Romertallet angir i hvilken grad komposten har dekomponert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Potecystenematode 0

Potetcystenematode

Analyseinfo

Pris: 1.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Schuiling-sentrifugering
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Spiring, spireindeks (GI), veksthemming i jord

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Glass
Metode: Karsefrø, 48 timer ved 27 grader
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea 1 mg/kg tørrstoff

Urea i jord

Analyseinfo

Pris: 2.840 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bromid (Br-) i jord (vannuttrekk)

Analyseinfo

Pris: 740 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10304 i eluat, kalkuleres tilbake
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0.10 % tørrstoff

Karbon total (TC) i jord

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenolindeks 0.2 mg/kg tørrstoff

Fenolindeks (Fenoltall) i jord

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 6439
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 5 mg/kg tørrstoff

Fluorid total (F-) i jord (vannløselig)

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DS 218, mod.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gløderest (550°C) 0.1 % tørrstoff

Gløderest (550°C)

Analyseinfo

Pris: 185 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 15169, EN 15935, EN 13039, CSN 720103, CSN 465735
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glødetap, LOI (550°C) 0.1 % tørrstoff

Glødetap, LOI (550°C)

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 15169, EN 15935, EN 13039, CSN 720103, CSN 465735
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Glødetap ved annen temperatur kan utføres uakkreditert, ta kontakt dersom dette ønskes
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbonat 0.05 % tørrstoff

Karbonat (CO3) i jord

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 10694, EN 13137, EN 15936
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kationebytterkapasitet 0.0003 cmol+/kg

Kationebytterkapasitet

Analyseinfo

Pris: 510 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfid (S2-) 1.0 mg/kg tørrstoff

Sulfid (S2-) i jord

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: CSN 830520, CSN 830530
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anioniske tensider (overflateaktive stoffer) 0.2 mg/kg tørrstoff

Anioniske surfaktanter/ overflateaktive stoffer (MBAS) ved CFA - eluat

Analyseinfo

Pris: 860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: EN 903, Spektrofotometri
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kationiske tensider (overflateaktive stoffer) 1 0.25 mg/l

Kationiske tensider i jord

Analyseinfo

Pris: 1.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: Intern, spektrofotometrisk. Måles på eluat og regnes tilbake
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 På eluat
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetthet 100 g/L

Tetthet i jord, bulktetthet

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EN 13040
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetthet 0.1 g/cm3

Gravimetrisk tetthet i jord

Analyseinfo

Pris: 410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: intern metode, gravimetrisk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.10 %

Tørrstoff i jord

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11465
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold, gravimetrisk metode 0.1 %

Vanninnhold i jord, gravimetrisk

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: ISO 11465
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
KOF-Cr 5 mg/l

KOF-Cr i jord

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15705
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Totalt organisk stoff

Totalt organisk stoff (TOM)

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 15169, EN 15935, EN 13039, CSN 720103, CSN 465735
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Verdien beregnes ut ifra analyse av glødetap
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0.1 % tørrstoff

TOC (totalt organisk karbon) i jord, IR-metode

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EN 13137:2001
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH

pH i kompost

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 10390, Elektrokjemisk i suspensjon av vann, KCl, CaCl2, BaCl2
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
Nitrogen, total 0.10 %

Totalt karbon, hydrogen og total nitrogen i jord

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
C-total (karbon total) 0.10 % tørrstoff

Karbon total (TC) i jord, medium nivå karbon

Analyseinfo

Pris: 870 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fremmedlegemer >4mm 1 0.010 % tørrstoff

Fremmedlegemer over 4mm i kompost

Analyseinfo

Pris: 1.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Gjelder uorganiske fremmedlegemer som for eksempel glass, plast eller metall
Lab: GBA

1 Gjelder uorganiske fremmedlegemer som for eksempel glass, plast eller metall
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC400 % tørrstoff
TIC900 % tørrstoff
C-elementær (Elementært karbon) % tørrstoff

TOC400, ROC, TIC900

Analyseinfo

Pris: 2.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: DIN 19539
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: TOC 400 er organisk bundet karbon, frigitt opp til 400 grader. TIC er uorganisk bundet karbon, frigitt opp til 900 grader. ROC er gjenværende oksiderbart karbon, også kalt elementært karbon
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 100 mg/kg tørrstoff

Sulfat (SO4) i stein, lav grense, mg/kg TS

Analyseinfo

Pris: 640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
ANC pH 4.0 0.001 mol/kg tørrstoff

ANC ved pH 4.0

Analyseinfo

Pris: 1.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå