Packages: 3
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser

Næringsmiddelanalyser / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i jord, DS 2255

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: DS 2255
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 20-16000 MPN / g

Termotolerante koliforme bakterier i jord, NS 4714

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: NS 4714 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Akkreditert for slam og sedimenter
Lab: ALS Oslo