Packages: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff %
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
TOC (totalt organisk karbon) % tørrstoff
TIC (totalt uorganisk karbon) % tørrstoff

Alunskiferpakke

Analyseinfo

Pris: 3.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
ALS kan ikke tolke resultatene og avgjøre hvorvidt materialet er alunskifer. Se veileder på sidene til Miljødirektoratet
Lab: ALS CZ og ALS Luleå