Packages: 36
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer

Elementer / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 3 mg/kg
Ba, barium 1 0.4 mg/kg
Be, beryllium 1 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.1 mg/kg
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 0.2 mg/kg
Cu, kobber 1 0.3 mg/kg
Fe, jern 1 10 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 1 mg/kg
Mn, mangan 1 0.5 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.2 mg/kg
P, fosfor 1 5 mg/kg
Pb, bly 1 1 mg/kg
Sr, strontium 1 0.2 mg/kg
V, vanadium 1 0.2 mg/kg
Zn, sink 1 1 mg/kg

Metaller (16 stk) i bygningsmateriale [Bygg-I-1c]

Analyseinfo

Pris: 1.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analyse av de åtte tungmetallene akkreditert. Se egen pakke for dette
Lab: ALS Luleå

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller (10) i bygningsmateriale, 7M HNO3 oppslutning [I-2]

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

Tilleggsmetall til metallpakke i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: avhenger av valgt hovedpakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg

Cr6+ i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:

Brom-total i materialer

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Detektert som bromid ved IC etter forbrenning av prøve
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total 0.01 %

Fluor-total (forbrenningsmetode) i materialer

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EN 14582, EN 15408
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total

Fluor-total sintringsmetode i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.060 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: Sintring
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

Metaller (10) i masse og flis [MF-2]

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 30 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 0.5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 20 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 50 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.02 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

Metaller (20) i masse og flis [MF-1]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.4 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Co, kobolt 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.5 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg
Mn, mangan 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Pb, bly 0.2 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Metaller i plast (10 metaller) [I-4a]

Analyseinfo

Pris: 1.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium % vekt
Sb, antimon % vekt
As, arsen % vekt
Ba, barium % vekt
Br, Brom % vekt
Ca, kalsium % vekt
Ce, cerium % vekt
Klor, Cl % vekt
Cr, krom % vekt
Co, kobolt % vekt
Cu, kobber % vekt
I, Jod % vekt
Fe, jern % vekt
Pb, bly % vekt
Mg, magnesium % vekt
Mn, mangan % vekt
Hg, kvikksølv % vekt
Mo, molybden % vekt
Ni, nikkel % vekt
P, fosfor % vekt
K, kalium % vekt
Se, selen % vekt
Si, silisium % vekt
Ag, sølv % vekt
Na, natrium % vekt
Sr, strontium % vekt
S, svovel % vekt
Ta, tantal % vekt
Te, Tellur % vekt
Tl, thallium % vekt
Sn, tinn % vekt
Ti, titan % vekt
W, wolfram % vekt
V, vanadium % vekt
Zn, sink % vekt

XRF analyse i materiale

Analyseinfo

Pris: 2.785 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 15309
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
For optimalt resultat må prøven være homogern
For lavere rapporteringsgrense, se link
PAKKE E-2D
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cd, kadmium 1 0,02 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg
Ni, nikkel 0,1 mg/kg
Pb, bly 1.0 mg/kg
Zn, sink 0,4 mg/kg

Tungmetaller i materialer (8 metaller) [I-1c (I-2 utvalg)]

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) mg/kg

Fluorid total i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg

Cr6+ i betong

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: ISO 15192:2021
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg

CCA (krom, kobber, arsen) i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 815 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 Express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern mg/kg tørrstoff

Jern i jord, tilleggsmetall

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Metaller: DS259:2003+DS/EN 16170:2016, TS:DS204, PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C, PAH: REFLAB4:2008, PBTEX: REFLAB1:2010, THC: GC/FID, ALIFATER: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium mg/kg

Aluminium i materiale

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: ICP
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 0.005 % vekt

Brom med kalorimetrisk oppslutning og IC-måling

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Emballasje: Plast
Metode: DIN 51727 / DIN EN ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Kvantitativ screening, elementer i industrimateriale [S02]

Analyseinfo

Pris: 8.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.05 mg/kg
As, arsen 1 mg/kg
Ba, barium 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Co, kobolt 0.1 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Mo, molybden 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 0.2 mg/kg
Ag, sølv 0.05 mg/kg
Sn, tinn 0.5 mg/kg
V, vanadium 0.2 mg/kg
Zn, sink 2 mg/kg

Metaller(15) i avfall og bygningsmateriale, Aqua Regia [M-AR3]

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Zippose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for første element: 500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 200 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg
Sb, antimon 0.05 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Be, beryllium 0.5 mg/kg
Bi, vismut 0.05 mg/kg
B, bor 10 mg/kg
Ca, kalsium 100 mg/kg
Cs, cesium 0.05 mg/kg
Ga, gallium 0.5 mg/kg
Au, Gull 0.05 mg/kg
Ir, Iridium 0.05 mg/kg
Fe, jern 20 mg/kg
Li, litium 1 mg/kg
Mg, magnesium 50 mg/kg
Mo, molybden 0.5 mg/kg
Nb, niob 0.05 mg/kg
Pd, Palladium 0.5 mg/kg
P, fosfor 50 mg/kg
Pt, Platina 0.05 mg/kg
K, kalium 100 mg/kg
Rb, rubidium 0.5 mg/kg
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg
Sc, scandium 0.1 mg/kg
Se, selen 2 mg/kg
Si, silisium 5000 mg/kg
Ag, sølv 0.1 mg/kg
Na, natrium 100 mg/kg
Sr, strontium 2 mg/kg
Ta, tantal 0.5 mg/kg
Te, Tellur 0.5 mg/kg
Tl, thallium 0.05 mg/kg
Th, thorium 0.05 mg/kg
Sn, tinn 0.2 mg/kg
Ti, titan 2 mg/kg
W, wolfram 0.2 mg/kg

Tilleggsmetall i bygningsmateriale, HNO3/HCl /HF-oppslutning [TC-1-ADD]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 200 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total % vekt

Klor med IC, kalorimetrisk oppslutning

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: DIN 51727: 2011-11/ DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor total % vekt

Fluor med IC, kalorimetrisk oppslutning

Analyseinfo

Pris: 3.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Emballasje: Plast
Metode: DIN 51727: 2011-11/ DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Br, Brom 3 mg/kg
Klor, Cl 50 mg/kg
Fluor, F 15 mg/kg
I, Jod 1 mg/kg

Halogener i materiale [OE-34]

Analyseinfo

Pris: 2.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå