Packages: 27
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve jord

Analyseinfo

Pris: 55 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av jordprøver

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Alle jordprøver gjennomgår en lett homogenisering. Velg "homogenisering" dersom prøven er særs inhomogen.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Humusrensing, rensing av organisk materiale

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Opprensing før oljeanalyse for å fjerne organisk materiale som kan interferere med analyseresultatene.
Komponent: Rapporteringsgrense:

Soxhlet-ekstraksjon (spesiell ekstraksjon for vanskelig matriks) [Soxhlet]

Analyseinfo

Pris: 430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Prøvepreparering

Corophium volutator tokstest prep, innhenting testspeiser

Analyseinfo

Pris: 4.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Anmerkninger: Innhenting av testspesier kan ta tid. Kontakt ALS for nærmere avtale.
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Porevannspressing pr. kg for organiske analyser

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Prøvepreparering
Anmerkninger: Lab: GBA