Packages: 64
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer, Øvrige analyser, Organiske analyser, Kombinasjonspakker, Utlekkingstester, Industri

Elementer / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor-total (forbrenningsmetode) % vekt

Klor i materialer/fast brensel

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: Forbrenning: DIN 51727B, Analyse: ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff

Metaller i aske (21 metaller + oksider) [MG-2]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For As,Cd,Cu,Co,Hg,Ni,Pb,Sb,S,Se,Sn,Zn: Prøven tørkes ved 50 grader og løses iht ASTM 3683. Verdiene korrigeres til TS ved 105 grader
For andre elementer: Løst iht ASTM D3682 (smeltes med LiBO2)
Glødetap utføres ved 1000 grader
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
Sum oksider 1 % tørrstoff
LOI % tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 1 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 1 10 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff

Metaller i aske, etter smelte [G-6]

Analyseinfo

Pris: 1.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Metaller (12) i aske (tørket prøve), totaloppslutning [M-5]

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i avfall

Analyseinfo

Pris: 730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast avfall

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende avfall

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske 550°C 0.1 %

Askeinnhold i flytende brensel

Analyseinfo

Pris: 265 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flyktig materie Original 0.1 %
Flyktig materie i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Vann brutto 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %

Flyktig materie, fast brensel/avfall

Analyseinfo

Pris: 825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Emballasje: Plast
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svovel total i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Svovel total Original 0.1 %
Hydrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Hydrogen original 0.1 %
Nitrogen i tørrstoff 0.1 % tørrstoff
Nitrogen original 0.1 %
Svovel brennbar original 0.1 %
Aske i tørrstoff @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 550°C 0.1 % tørrstoff
Total kaloriverdi i Tørrstoff 0.5 MJ/kg DW
Total kaloriverdi original 0.5 MJ/kg
Vann analytisk 0.5 %
Vann total 0.5 %
Vann brutto 0.5 %
Klorid (Cl-) 0.002 % tørrstoff
Fluorid (F-) 0.002 % tørrstoff
Nitrat (NO3) 0.001 % tørrstoff
Sulfat (SO42-) 0.005 % tørrstoff

Brenselpakke, annet enn fossile brensler som kull

Analyseinfo

Pris: 5.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 400 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaftylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Acenaften 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoren 0.010 mg/kg tørrstoff
Fenantren 0.010 mg/kg tørrstoff
Antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Krysen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(b)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(k)fluoranten 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(a)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
Dibenzo(ah)antracen 0.010 mg/kg tørrstoff
Benzo(ghi)perylen 0.010 mg/kg tørrstoff
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH-16 0.010 mg/kg tørrstoff
sum PAH carcinogene 0.010 mg/kg tørrstoff

PAH-16 i avfall [OJ-1]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 8270, ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ

Kombinasjonspakker / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1 -
As, arsen 0.001 mg/l
Ba, barium 0.001 mg/l
Cd, kadmium 0.0005 mg/l
Cr, krom 0.005 mg/l
Cu, kobber 0.001 mg/l
Hg, kvikksølv 0.0001 mg/l
Mo, molybden 0.001 mg/l
Ni, nikkel 0.003 mg/l
Pb, bly 0.001 mg/l
Sb, antimon 0.001 mg/l
Se, selen 0.005 mg/l
Zn, sink 0.002 mg/l
Cr(VI), Cr6+ mg/l

Kolonnetest med 12 metaller og Cr6+

Analyseinfo

Pris: 1.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 2 kg tørt avfall/jord
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Lab: ALS CZ

1 Materialet pakkes i en kolonne og rent vann pumpes gjennom sakte fra bunnen av kolonnen.
pH og Konduktivitet brukes til å bestemme likevekt mellom individuelle faser gjennom ristetesten

Utlekkingstester / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1

Kolonnetest uten analyser

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For følgende matrikser må lab vurdere om prøven er egnet: leire, sement, betong, kalk, slam/jord med tørrstoffverdi <30 %, metall, støv, aske og skum.
Lab: ALS CZ

1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg

Industri / Avfall

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aske i tørrstoff @ 815°C 0.1 % tørrstoff
Aske original @ 815°C 0.1 %
Vann total 0.5 %
Vann analytisk 0.5 %
Vann brutto 0.5 %

Aske (815 °C) - fast fossilt brensel

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Industri
Anbefalt prøvemengde: 300 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ