Packages: 19
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer, Kombinasjonspakker, Øvrige analyser

Elementer / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.02 % tørrstoff
CaO 0.1 % tørrstoff
Fe2O3 0.03 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.002 % tørrstoff
P2O5 0.02 % tørrstoff
K2O 0.03 % tørrstoff
SiO2 0.1 % tørrstoff
Na2O 0.03 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i geologiske prøver, bergarter og mineraler (23 elementer) [G-2]

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.4 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.08 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.04 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 1 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.03 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.09 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.06 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.3 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.03 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.2 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.7 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 2 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.3 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.05 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.09 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.1 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.1 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.03 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.3 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i bergarter og mineral (33 metaller + oksider) [G-0]

Analyseinfo

Pris: 1.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

XRD - Kvalitativ bestemmelse

Analyseinfo

Pris: 2.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS før du sender inn prøver for XRD-analyse. Merk at prøveopparbeiding ikke er inkludert i prisen.
Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

XRD - Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse

Analyseinfo

Pris: 4.840 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS før du sender inn prøver for XRD-analyse. Merk at prøveopparbeiding ikke er inkludert i prisen.
Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

XRD - Kvalitativ og kvantitativ bestemmelse med amorft innhold

Analyseinfo

Pris: 8.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS før du sender inn prøver for XRD-analyse. Merk at prøveopparbeiding ikke er inkludert i prisen.
Lab: annen

Kombinasjonspakker / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff %
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
U, uran mg/kg tørrstoff
Th, thorium mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
TOC (totalt organisk karbon) % tørrstoff
TIC (totalt uorganisk karbon) % tørrstoff

Alunskiferpakke

Analyseinfo

Pris: 2.940 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
ALS kan ikke tolke resultatene og avgjøre hvorvidt materialet er alunskifer. Se veileder på sidene til Miljødirektoratet
Lab: ALS CZ og ALS Luleå

Øvrige analyser / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i bergarter, prøvemengde 0-2 kg

Analyseinfo

Pris: 910 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i bergarter, prøvemengde 2-5 kg

Analyseinfo

Pris: 1.440 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm