Packages: 2
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer

Elementer / Filter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Hg-F, Kvikksølv (Hg), total innhold på filter

Analyseinfo

Pris: 2.340 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sb, antimon 0.02 µg totalt
As, arsen 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.02 µg totalt
Co, kobolt 0.05 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, kobber 0.2 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.02 µg totalt
Mn, mangan 0.5 µg totalt
Ni, nikkel 1 µg totalt
Pb, bly 0.05 µg totalt
Tl, thallium 0.02 µg totalt
V, vanadium 0.04 µg totalt

Metaller i kvartsfiberfilter [M-10]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kvartsfiberfilter
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852. Oppløsning av filter iht SS-EN 14385
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Hg er ikke akkreditert
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå