Packages: 2
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer

Elementer / Filter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Hg-F, Kvikksølv (Hg), total innhold på filter

Analyseinfo

Pris: 2.120 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.02 µg totalt
Co, kobolt 0.05 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, kobber 0.2 µg totalt
Hg, kvikksølv 0.05 µg totalt
Mn, mangan 0.5 µg totalt
Ni, nikkel 1 µg totalt
Pb, bly 0.05 µg totalt
Sb, antimon 0.02 µg totalt
Tl, thallium 0.02 µg totalt
V, vanadium 0.04 µg totalt
LOI µg totalt
Sum oksider µg totalt
SiO2 µg totalt
Al2O3 µg totalt
CaO µg totalt
Fe2O3 µg totalt
K2O µg totalt
MgO µg totalt
MnO2 µg totalt
Na2O µg totalt
P2O5 µg totalt
TiO2 µg totalt

Metaller, totalt innhold på kvartsfiberfilter M-10 LE

Analyseinfo

Pris: 1.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk kvartsfiberfilter
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852. Oppløsning av filter iht SS-EN 14385
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Hg er ikke akkreditert
Lab: ALS Luleå