Packages: 2
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen
Fosfor (P-total)
Mo, molybden
Sb, antimon
V, vanadium

Anioner, analyse av passiv prøvetaker [PSM-3]

Analyseinfo

Pris: 1.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (rosa i midten)
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Se instruks for prøvetaking med DGT:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for membran kommer i tillegg
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå