Packages: 48
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer, Øvrige analyser, Organiske analyser

Elementer / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, kobber 0.05 mg/kg
Fe, jern 0.25 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nikkel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i oljer og løsningsmidler (13 metaller) [E-2d]

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Na, natrium
Mg, magnesium 0.1 %
Al, aluminium 0.1 %
Si, silisium 0.1 %
Fosfor (P-total) 0.1 %
S, svovel 0.1 %
Klor, total 0.1 %
K, kalium 0.1 %
Ca, kalsium 0.1 %
Ti, titan 0.1 %
V, vanadium 0.1 %
Cr, krom 0.1 %
Mn, mangan 0.1 %
Fe, jern 0.1 %
Co, kobolt 0.1 %
Ni, nikkel 0.1 %
Zn, sink 0.1 %
As, arsen 0.1 %
Se, selen 0.1 %
Br, Brom 0.1 %
Pb, bly 0.1 %
Sr, strontium 0.1 %
Y, yttrium 0.1 %
Zr, zirkonium 0.1 %
Nb, niob 0.1 %
Mo, molybden 0.1 %
Te, Tellur 0.1 %
Cd, kadmium 0.1 %
Sn, tinn 0.1 %
Sb, antimon 0.1 %
I, Jod 0.1 %
Ba, barium 0.1 %
Ta, tantal 0.1 %
W, wolfram 0.1 %
Hg, kvikksølv 0.1 %
Tl, thallium 0.1 %
Bi, vismut 0.1 %

XRF analyse i materiale

Analyseinfo

Pris: 2.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 15309
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
For optimalt resultat må prøven være homogern
For lavere rapporteringsgrense, se link
PAKKE E-2D
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.01 %

Klor-totalt (forbrenningsmetode) i olje

Analyseinfo

Pris: 1.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Metode: intern metode
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %

N, C, H, O, S - element (O beregnes) i olje

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.10 %

Svovel total i olje, elementanalyse

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: Intern metode, Termokonduktiv detektor - Elementar
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Syretall (Aciditet)

Acid number (syretall) i olje

Analyseinfo

Pris: 260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 6619
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

TAN (Total Acid Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:

TBN (Total Base Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 10 mg/kg

Vanninnhold-Karl Fischer i olje

Analyseinfo

Pris: 720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 760
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Viskositet 0.001 mm2/s

Kinematisk viskositet 40°C i olje

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 3104, ISO 2909
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kvalitativ oljeanalyse, tolking mot oljebibliotek

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Ja