Packages: 53
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer, Øvrige analyser, Organiske analyser

Elementer / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 5 mg/kg
As, arsen 0.025 mg/kg
Cd, kadmium 0.0025 mg/kg
Co, kobolt 0.0025 mg/kg
Cr, krom 0.05 mg/kg
Cu, kobber 0.05 mg/kg
Fe, jern 0.25 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.05 mg/kg
Ni, nikkel 0.05 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
V, vanadium 0.005 mg/kg
Zn, sink 0.5 mg/kg

Metaller i oljer og løsningsmidler (13 metaller) [E-2d]

Analyseinfo

Pris: 3.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klor, total 0.01 %

Klor-totalt (forbrenningsmetode) i olje

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Metode: intern metode
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %

N, C, H, O, S - element (O beregnes) i olje

Analyseinfo

Pris: 2.245 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.10 %

Svovel total i olje, elementanalyse

Analyseinfo

Pris: 605 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: Intern metode, Termokonduktiv detektor - Elementar
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 0.01 %

Svovel total i olje, forbrenningsanalyse

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: Intern metode, Forbrenning, deteksjon av sulfat, omregnet til Svovel
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Syretall (Aciditet)

Acid number (syretall) i olje

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 6619
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

TAN (Total Acid Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:

TBN (Total Base Number) i olje

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vanninnhold 10 mg/kg

Vanninnhold-Karl Fischer i olje

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Metode: ISO 760
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Viskositet 0.001 mm2/s

Kinematisk viskositet 40°C i olje

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Metode: ISO 3104, ISO 2909
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Olje / Gass (Tribologi)

Komponent: Rapporteringsgrense:

Kvalitativ oljeanalyse, tolking mot oljebibliotek

Analyseinfo

Pris: 935 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Organiske analyser
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:

Petroleum hydrokarboner (TPH) ved GC-FID

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Olje / Gass (Tribologi)
Analysetype: Organiske analyser
Emballasje: Glass
Metode: CSN EN 14039, CSN EN ISO 16703
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ