Packages: 123
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer

Fremmedstoffer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:

Endotoksiner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

ON-19e Metylkvikksølv i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.035 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDD ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD ng/kg
Oktaklordibenzodioksin ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF ng/kg
Oktaklordibenzofuran ng/kg
Sum WHO-TEQ "Lowerbound" ng/kg
Sum WHO-TEQ "Upperbound" ng/kg

Dioksinlignende PCB (WHO-liste)+ dioksiner/furaner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: EPA 1613
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet for sum WHO-TEQ: 20%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall 1 mvalO2/kg

Peroksidtall i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis prøven er fett eller olje, benytt pakke for dette
Lab: ALS UK

1 Varierer med fettinnhold i prøven
Komponent: Rapporteringsgrense:
Peroksidtall mvalO2/kg

Peroksidtall i fett/olje

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS 684
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
DDT 0.2 mg/kg

DDT i fisk

Analyseinfo

Pris: 4.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acetildenafil 50 µg/kg
Sildenafil 50 µg/kg

Acetildenafil

Analyseinfo

Pris: 6.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 1 µg/kg
Aflatoksin B2 1 µg/kg
Aflatoksin G1 1 µg/kg
Aflatoksin G2 1 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 1 µg/kg

Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2)

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode AM/R/999 issue 4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerheter: Aflatoksin B1: 20.02%, Aflatoksin B2: 18.72%, Aflatoksin G1: 13.63%, Aflatoksin G2: 15,12%
Lab: ALS UK

1 Måleområde 0,5-30 µg/kg per toksin, 0,5-120 for sum. Lavere rapporteringsgrense for babymat
Komponent: Rapporteringsgrense:
Histamin 5 mg/kg
Cadaverin 5 mg/kg
Putrescin 5 mg/kg
Spermidin 5 mg/kg
Tryptofan 5 mg/kg
Spermin 5 mg/kg
Agmatin 5 mg/kg
Tyramin 5 mg/kg

Biogene aminer i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L 10.00-5
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Måleusikkerhet 18%
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Anisidintall 0.1

Anisidin

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 6885/DGF C-VI 6e
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ciprofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Enrofloxacin 10 eller 25 µg/kg
Norfloxacin 10 eller 25 µg/kg
Ofloxacin 10 eller 25 µg/kg

Fluorokinoloner i fisk/kjøtt, liten pakke

Analyseinfo

Pris: 5.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0323 02-015, LC-MS/MS, 2020-09
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr pakke med to ulike rapporteringsgrenser - angi hvilken du ønsker
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloramfenikol 0.15 µg/kg
Thiamfenikol 10 µg/kg
Florfenikol 10 µg/kg

Amfenikol i fisk/kjøtt

Analyseinfo

Pris: 6.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0323 02-013, LC-MS/MS: 2020-07
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ascorbylpalmitat 10 mg/kg

Ascorbylpalmitat

Analyseinfo

Pris: 6.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Astaxanthin 1 mg/kg
Cantaxanthin 1 mg/kg

Astaxanthin og Cantaxanthin

Analyseinfo

Pris: 1.980 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: For fôr
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Astaxanthin 1 mg/kg

Astaxanthin

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: For fôr
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Betaglukan 0.1 g/100g

Betaglukan i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 2.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC metode 995.16, AACC metode 32-23
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Capsaicin
Dihydrocapsaicin
Nordihydrocapsaicin
Smaksstyrke (Scoville heat units)

Capsaicin

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASTA 21.3 2004-10
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Emamectinbenzoat 10 µg/kg

Emamectinbenzoat

Analyseinfo

Pris: 3.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 00.00-115
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Esfenvalerat RS-SR-Isomer 0.01 mg/kg
Esfenvalerat SS-RR-Isomer 0.01 mg/kg

Esfenvalerat (fenvalerat)

Analyseinfo

Pris: 5.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, GC-MS
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Farge, fargeintensitet i laks

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Sensorisk fargesammenligning med fargekart fra Roche
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ortofosfat Påvist/Ikke påvist
Difosfat Påvist/Ikke påvist
Trifosfat Påvist/Ikke påvist
Polyfosfat Påvist/Ikke påvist

Fosfater i næringsmiddel, kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 1.460 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASL 06.00-15, tynnsjiktskromatografi
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydroksyprolin 0.01 g/100g

Hydroksyprolin

Analyseinfo

Pris: 365 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: BS 4401-11
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Måleusikkerhet 17,4%
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Konjugerte triener

Konjugerte diener/triener

Analyseinfo

Pris: 4.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-IV 6
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Krystallfiolett 2.0 µg/kg
Leukokrystallfiolett 4.0 µg/kg

Krystallfiolett

Analyseinfo

Pris: 4.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formiat/maursyre 0.01 g/100g

Formiat/maursyre i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 4.390 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, enzymatisk test
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melamin 0.05 - 10 mg/kg

Melamin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 13 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0553 02-001, LC-MS/MS: 2016-10
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 5 mg/kg

Nitritt (NO2) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS-EN 12014-4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Ikke bruk for melk og myse
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
SEM 0.5 µg/kg
AOZ 0.5 µg/kg
AMOZ 0.5 µg/kg
AHD 0.5 µg/kg

Nitrofuraner (SEM, AOZ, AMOZ, AHD) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.960 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
N-Nitrosodimetylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodietylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodipropylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodibutylamin 1 µg/kg
N-Nitrosopiperidin 1 µg/kg
N-Nitrosopyrrolidin 1 µg/kg
N-Nitrosomorfolin 1 µg/kg

Nitrosaminer i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 7.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L00.00-17
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ochratoksin A 0.2 µg/kg

Ochratoksin A

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, basert på Ochraprep IFU (P14 v7)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylparaben 10 mg/kg
Etylparaben 10 mg/kg
Propylparaben 10 mg/kg
Butylparaben 10 mg/kg

Parabener

Analyseinfo

Pris: 4.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Patulin 1 µg/kg

Patulin i spedbarnsmat, syltetøy, frukt- og grønnsaksprodukter, fruktpuréer og fruktjuicer

Analyseinfo

Pris: 1.805 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Polyfenoler 1 1 mg/l

Polyfenoler (pyrogallol)

Analyseinfo

Pris: 2.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Folin Ciocalteau, fotometrisk
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
1 Polyfenoler er kalkulert som catechin
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sudanfarge (sudan I,II, III, IV) 10 µg/kg

Sudanfarge (sudan I, II, III, IV)

Analyseinfo

Pris: 3.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Svoveldioksid (SO2) 10 mg/kg

Sulfitt, Svoveldioksid (SO2) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på Monier Williams
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Hvis andre analyser skal utføres utenom Sulfitt, må eget separat prøvemateriale stilles til rådighet
Sulfitt rapporteres som SO2
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfadiazin 10 µg/kg
Sulfamerazine 10 µg/kg
Sulfadimidin 10 µg/kg
Sulfametoksypyridazin 10 µg/kg
Sulfadoksin 10 µg/kg
Sulfadimethoxin 10 µg/kg
Sulfanilamid 10 µg/kg
Sulfapyridin 10 µg/kg
Sulfamonomethoxine 10 µg/kg
Sulfamethizole 10 µg/kg
Sulfameter 10 µg/kg
Sulfaclozin 10 µg/kg
Sulfamoksol 10 µg/kg
Sulfabenzamid 10 µg/kg
Sulfakloropyridazin 10 µg/kg
Sulfisozol 10 µg/kg
Sulfisoxazol 10 µg/kg
Trimethoprim 10 µg/kg
Sulfaguanidin 10 µg/kg
Sulfacetamid 10 µg/kg
Succinylsulfathiazol 10 µg/kg
Sulfafenazol 10 µg/kg
Sulfisomidin 10 µg/kg
Sulfathiazole 10 µg/kg
Sulfamethoxazole 10 µg/kg
Sulfakinoksalin 10 µg/kg

Sulfonamider og trimetoprim for fisk og kjøtt

Analyseinfo

Pris: 5.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0323 02-011, LC-MS/MS: 2019-07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetrasyklin 10 µg/kg
Oksytetrasyklin 10 µg/kg
Doksysyklin 10 µg/kg
Klortetrasyklin 10 µg/kg
Demeklosyklin 10 µg/kg

Tetrasykliner i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 5.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Toxafen 62 mg/kg
Toxafen 50 mg/kg
Toxafen 26 mg/kg

Toksafen i fisk og fiskeolje (Kongener i hht parlar 26, 50, 62)

Analyseinfo

Pris: 3.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uforsåpbart materiale

Uforsåpbart materiale

Analyseinfo

Pris: 3.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF CIII 1a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uløselige urenheter 0.025 g/100g

Uløselige urenheter i fett

Analyseinfo

Pris: 1.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF CIII 1a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fipronil 0,005 mg/kg

Fipronil i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin (M1) 0,025 µg/kg

Aflatoksin (M1)

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-FD
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrogen, total 0,01 g/100g

Nitrogen, total i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 1 5-700 mg/kg

Ethoxyquin i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 7,76%
Det finnes en akkreditert metode som er dyrere. Ta kontakt.
Lab: ALS UK

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzo(a)antracen 1
Benzo(b)fluoranten 1
Krysen 1
Benzo(a)pyren 1
Sum PAH Lowerbound
Sum PAH Upperbound

PAH-4 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.580 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 429, ISO 11338
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20-30 %
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum PCB lowerbound
Sum PCB upperbound

PCB-6 i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: EPA 1668, mod.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fumonisin 0,025 mg/kg

Fumonisin i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nivalenol 50 µg/kg

Nivalenol i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Metode: HPLC
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

BHA (Butylert hydroksyanisol) i fôr

Analyseinfo

Pris: 1.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

BHT (Butylert hydroksytoluen) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.280 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHT 5 mg/kg
BHA 5 mg/kg

BHT og BHA(Butylert hydroksytoluen) i fôr

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 0,05 mg/l

TOC i vann næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: Ph.Eur.2.2.44
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 10 µg/kg
Ethoxyquin dimer 10 µg/kg

Ethoyxquin og E.dimer i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 3.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: ASU L 00.00-115
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Xylanase

Xylanase

Analyseinfo

Pris: 4.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MegaZyme kit, fotometrisk metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloramfenikol 0,3 µg/kg
Florfenikol 10 µg/kg
Thiamfenikol 10 µg/kg

Amfenikoler i næringmidler

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: FV-0323 02-013, LC-MS/MS: 2016-11
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Histamin 10 mg/kg

Histamin

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Må sendes fryst
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

GMO-screening i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
T2/HT2-toksin 5,0 µg/kg

T2/HT2-toksin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 10 mg/kg
Nitrat (NO3) 10 mg/kg

Nitrat og Nitritt i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: § 64 LFGB L 07.00 60: 2007 04
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Amoxicillin 50 µg/kg
Ampicillin 50 µg/kg
Penicillin V 25 µg/kg
Piperacillin 50 µg/kg
Penicillin G 50 µg/kg
Cloxacillin 50 µg/kg
Oxacillin 50 µg/kg
Dicloxacillin 50 µg/kg
Nafcillin 50 µg/kg
Cefalexin 50 µg/kg
Cefalonium 50 µg/kg
Cafazolin 50 µg/kg
Cefoperazon 50 µg/kg
Ceftiofur 50 µg/kg
Cefapirin 50 µg/kg
Cefquinom 50 µg/kg

Betalaktam antibiotika i næringsmiddel og fôr (inkl Penicillin)

Analyseinfo

Pris: 4.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: FV-0323 02-005, LC-MS/MS: 2019-06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Etylenoksid 0.01 mg/kg
2-kloretanol 0.01 mg/kg

Etylenoksid

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: HH-MA-M 03-064, GC-MS/MS: 2021-02
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHT 5 mg/kg
BHA 5 mg/kg
tert-Butylhydrokinon (tBHQ) 5 mg/kg

Butylhydroksytoluen (BHT) og Butylhydroksyanisol (BHA) i fisk og fôr

Analyseinfo

Pris: 4.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 12 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: FV-0293 03-002, GC-MS/MS: 2018-08
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 5 mg/kg

Nitrat (NO3) i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på BS-EN 12014-4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Ikke bruk for melk og myse
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Trimetylamin 10 mg/kg

Trimetylamin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 11 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melamin 0.2 mg/kg

Melamine ved LC/MS/MS

Analyseinfo

Pris: 2.910 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 10 mg/kg

Bestemmelse av nitrittinnhold ved IC

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kreatinin mg/kg
Kreatin mg/kg
Kreatinin, total mg/kg

Kreatin og kreatinin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.720 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: TPM 058 Version 05 2021-09
Akkreditering: Ja
Instruks: Oppgi dato og tidspunkt for prøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deoxynivalenol (DON) 0.004 mg/kg

Deoksynivalenol (DON) i fôr

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deoxynivalenol (DON) 14 µg/kg

Deoksynivalenol (DON) i mat

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zearalenon 20 µg/kg

Zearalenon (ZEA) i mat

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zearalenon 0.007 mg/kg

Zearalenon (ZEA) i fôr

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 20 mg/kg

Bestemmelse av nitratinnhold ved IC

Analyseinfo

Pris: 565 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitritt (NO2) 10 mg/kg
Nitrat (NO3) 20 mg/kg

Bestemmelse av nitrat- og nitrittinnhold ved IC

Analyseinfo

Pris: 1.045 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Akrylamid 20 µg/kg

Akrylamid i kaffe, potetprodukter og bakevarer

Analyseinfo

Pris: 2.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: UNI EN 16618:2015
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
alfa-Solanin 0.01 mg/kg
alfa-Chaconin 0.01 mg/kg
Solanidin 0.01 mg/kg

Solanin og Charkonin i potetprodukter

Analyseinfo

Pris: 5.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 200 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0567 02-001, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD