Packages: 11
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer

Elementer / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Semikvantitativ screening, elementer i industrimateriale [S01]

Analyseinfo

Pris: 4.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.1 µg totalt

ABS-Cr6, Cr6+ i absorbsjonsløsning

Analyseinfo

Pris: 325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: Basert på EPA 425, ISO 16740
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.4 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.2 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.2 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller (12 elementer) i kull [M-9]

Analyseinfo

Pris: 1.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv (Hg) i absorpsjonsløsning ABS-2 PR

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 13211, ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.025 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
V, vanadium 0.025 µg/l

Metaller i absorpsjonsløsning [ABS-1]

Analyseinfo

Pris: 1.295 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 14385, ICP-SFMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %
O, Oksygen 5 %

NCHOS, Elementanalyse i brensel

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NCHS analyses, O beregnes på bakgrunn av analyser
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0,5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,01 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 2 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0,2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i brensel

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.0005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.001 % tørrstoff
CaO 0.005 % tørrstoff
Fe2O3 0.0015 % tørrstoff
MgO 0.001 % tørrstoff
MnO2 0.0001 % tørrstoff
P2O5 0.001 % tørrstoff
K2O 0.0015 % tørrstoff
SiO2 0.005 % tørrstoff
Na2O 0.0015 % tørrstoff
TiO2 0.0001 % tørrstoff

Metaller i biobrensel (20 metaller + oksider) [MG-3]

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.25 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.025 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.02 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.0001 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.3 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
S, svovel 0.008 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.025 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.025 mg/kg tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.001 % tørrstoff
CaO 0.005 % tørrstoff
Fe2O3 0.0015 % tørrstoff
MgO 0.001 % tørrstoff
MnO2 0.0001 % tørrstoff
P2O5 0.001 % tørrstoff
K2O 0.0015 % tørrstoff
SiO2 0.005 % tørrstoff
Na2O 0.0015 % tørrstoff
TiO2 0.0001 % tørrstoff

Metaller i kull (21 metaller + oksider) [MG-4]

Analyseinfo

Pris: 2.230 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå