Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet 0.05 g Na2O/100g

Alkalinitet i næringsmidler, Alkalitet

Analyseinfo

Pris: 6.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF H-III 2
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD