Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 50 mg/kg

Bromid i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode HH-MA-M 02-155
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD