Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B9 (Folat/folinsyre) 5 µg/100g

Folsyre i næringsmiddel (vitamin B9)

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: § 64 LFGB L 00.00 87: 2004 07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD