Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 0.5 µg/kg
Aflatoksin B2 0.5 µg/kg
Aflatoksin G1 0.5 µg/kg
Aflatoksin G2 0.5 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 0.5 µg/kg
Deoxynivalenol (DON) 14 µg/kg
Ochratoksin A 1 µg/kg
Zearalenon 20 µg/kg

Mykotoksiner i mat

Analyseinfo

Pris: 4.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia