Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

pH i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 155 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på Pearson's Composition and Analysis of Foods, 9th edition
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Metode for smør; BS ISO 7328; For ost: BS 770-5
Lab: ALS UK