Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 g/100g

Tørrstoff innhold ved 105°C

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK