Prøvetype: Næringsmiddel
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28 1 ng/g fett
PBDE 47 1 ng/g fett
PBDE 99 1 ng/g fett
PBDE 100 1 ng/g fett
PBDE-153 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-154 1 ng/g fett
PBDE-183 1 ng/g fett
PBDE-209 1 ng/g fett

Bromerte flammehemmere i mat

Analyseinfo

Pris: 5.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 11 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Metode: US EPA 1614
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ