Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 1 µg/kg
Aflatoksin B2 1 µg/kg
Aflatoksin G1 1 µg/kg
Aflatoksin G2 1 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 1 µg/kg

Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2)

Analyseinfo

Pris: 1.810 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode AM/R/999 issue 4
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerheter: Aflatoksin B1: 20.02%, Aflatoksin B2: 18.72%, Aflatoksin G1: 13.63%, Aflatoksin G2: 15,12%
Lab: ALS UK

1 Måleområde 0,5-30 µg/kg per toksin, 0,5-120 for sum. Lavere rapporteringsgrense for babymat