Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kloramfenikol 0,3 µg/kg
Florfenikol 10 µg/kg
Thiamfenikol 10 µg/kg

Amfenikoler i næringmidler

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: FV-0323 02-013, LC-MS/MS: 2016-11
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD