Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

BHT (Butylert hydroksytoluen) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK