Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHT 5 mg/kg
BHA 5 mg/kg

BHT og BHA(Butylert hydroksytoluen) i fôr

Analyseinfo

Pris: 2.700 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK