Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
BHT 5 mg/kg
BHA 5 mg/kg
tert-Butylhydrokinon (tBHQ) 5 mg/kg

Butylhydroksytoluen (BHT) og Butylhydroksyanisol (BHA) i fisk og fôr

Analyseinfo

Pris: 3.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 12 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: FV-0293 03-002, GC-MS/MS: 2018-08
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD