Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 1 5-700 mg/kg

Ethoxyquin i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 7,76%
Det finnes en akkreditert metode som er dyrere. Ta kontakt.
Lab: ALS UK

1 Måleområde