Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ethoxyquin 10 µg/kg
Ethoxyquin dimer 10 µg/kg

Ethoyxquin og E.dimer i fôr, olje og råvarer

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: ASU L 00.00-115
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD