Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fipronil 0,005 mg/kg

Fipronil i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei