Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formiat/maursyre 0.01 g/100g

Formiat/maursyre i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 3.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, enzymatisk test
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD