Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ortofosfat Påvist/Ikke påvist
Difosfat Påvist/Ikke påvist
Trifosfat Påvist/Ikke påvist
Polyfosfat Påvist/Ikke påvist

Fosfater i næringsmiddel, kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASL 06.00-15, tynnsjiktskromatografi
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD