Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fumonisin 0,025 mg/kg

Fumonisin i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 2.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Akkreditering: Ja