Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melamin 0.05 - 10 mg/kg

Melamin i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 13 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g / 100 ml
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0553 02-001, LC-MS/MS: 2016-10
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD