Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melamin 0.2 mg/kg

Melamine ved LC/MS/MS

Analyseinfo

Pris: 2.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: LC-MS-MS
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK