Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
N-Nitrosodimetylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodietylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodipropylamin 1 µg/kg
N-Nitrosodibutylamin 1 µg/kg
N-Nitrosopiperidin 1 µg/kg
N-Nitrosopyrrolidin 1 µg/kg
N-Nitrosomorfolin 1 µg/kg

Nitrosaminer i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 6.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB L00.00-17
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD