Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nivalenol 50 µg/kg

Nivalenol i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 20 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Metode: HPLC
Akkreditering: Nei